Jaarevent 2022

Cybercriminelen zijn net gewone dieven. “Ze breken digitaal in als ze ergens makkelijk kunnen binnenkomen.” Dat vertelt Joris den Bruinen, directeur van The Hague Security Delta (HSD), sinds vorige maand partner van Greenport West-Holland. De tuinbouw doet er dus verstandig aan meer aandacht te besteden aan digitale veiligheid. “We willen dat bedrijven de stap maken op het gebied van cyber security van ‘Onbekend maakt onbemind’ naar ‘Bekend en bemind’.” 

Kun je kort vertellen wat The Hague Security Delta doet?

“Wij zijn een ecosysteem van ongeveer driehonderd overheden, bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken en innoveren op het gebied van digitale veiligheid. Als spin-off creëren we waarde voor de economie van Den Haag, de provincie Zuid-Holland en Nederland. Samen met o.a. InnovationQuarter werken we aan positionering en daarmee aan het aantrekken van buitenlandse bedrijven en investeerders naar de regio. 

Nog even over het ecosysteem: wat voor activiteiten vallen daaronder?

“Dat zijn verschillende activiteiten. Zo brengen we kennis en kennissen samen. We zorgen dus voor een netwerk van aanbieders van producten en diensten op het gebied van digitale veiligheid. We zorgen tevens voor toegang tot financiering, tot talent en tot de markt. Zo hebben we contact met investeerders en helpen start-ups met groeien tot scale-ups. Samen met het onderwijs werken we aan onderwijsprogramma’s en met de partners slaan we de brug tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. En we zijn gezamenlijk actief in bevordering van internationalisering van de snel groeiende bedrijven.

Hoe zie je de digitale veiligheid in de tuinbouw?

“De tuinbouw is behoorlijk gedigitaliseerd. En dan bedoel ik niet alleen de kantoorautomatisering, maar ook productiemiddelen die bijvoorbeeld zijn aangesloten op internet en de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners. Daarmee loop je een vergroot digitaal risico, bijvoorbeeld op criminelen die je data gijzelen met ‘ransomware’ of met je ‘intellectual property’ aan de haal gaan.”

Veel ondernemers wanen zich veilig.

“Vergelijk cybercriminelen met gewone dieven. Wanneer breken die in? Als ze ergens makkelijk kunnen binnenkomen. En dat betekent dat ook de tuinbouw een keer aan de beurt is. Met mogelijk effecten voor meerdere bedrijven in de keten. Daarom is het goed als grote partijen in de sector het voortouw nemen in digitale veiligheid. Daaraan kunnen andere tuinbouw ondernemers zich dan optrekken.”

Maar voor bedrijven in actie komen, moet er eerst bewustzijn zijn.

“Onbekend maakt onbemind. Daarom willen we dat bedrijven de stap maken naar Bekend en bemind. Dat begint op directieniveau. Die willen we cyberbewust en cyberweerbaar maken. Want zonder de steun van de top van een bedrijf is het moeilijk werken voor IT-specialisten en de mensen op de werkvloer die ook te maken kunnen krijgen met ‘verkeerde linkjes’ van cyber criminelen. Daarom werken we met diverse van onze partners van cyber security bedrijven tot de Haagse Hogeschool en TU Delft aan een roadmap voor bewustzijn op directieniveau bij mkb-bedrijven. Zo gaan we werken met specifieke sector simulaties , table talks en cyber games.”

Een ander punt: zijn er wel genoeg IT-specialisten die kiezen voor de tuinbouw?

“We proberen de pool van IT’ers te vergroten door samenwerking met onderwijsinstellingen van MBO tot wetenschappelijk onderwijs. Zo kent ROC Mondriaan inmiddels een specialistische cyber security-opleiding en is cyber hygiëne ook een onderdeel van overige opleidingen van ROC Mondriaan: van zorg tot tuinbouw. Ook hebben we onder de vlag van de Human Capital Agenda Zuid-Holland een cyber security-training specifiek voor IT-ers in de tuinbouwsector. Bovendien zetten we in op het vergroten van de talentpool onder andere door het laten zien welke loopbaanmogelijkheden er zijn via bijvoorbeeld onze website www.securitytalent.nl.”

Zijn dat de onderwerpen waarop HSD en de Greenport gaan samenwerken?

“Ja. We zijn beide triple helix-organisaties die zich inzetten voor een specifieke sector. Dat doen we allebei vanuit een economisch belang voor de regio. Die beide sectoren willen we dichter bij elkaar brengen. Ik ken gelukkig nog geen concrete gevallen waarbij de digitale veiligheid van tuinbouwbedrijven of ketens in gevaar was. Maar geloof me: er is echt sprake van een dreigingsniveau als het gaat om digitale veiligheid en daarbij is voorkomen van een incident een stuk goedkoper dan genezen.”Pin It on Pinterest