Nieuwe Energie

Adri Bom-Lemstra vond het moeilijk om te zien hoe bij Koppert Cress in Monster verse cressen werden weggegooid. Een gevolg van de coronacrisis, die alle tuinbouwondernemers, leveranciers, handelaren en andere bedrijven treft. De gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzitter van Greenport West-Holland en Greenports Nederland zet zich daarom in voor goede maatregelen voor de sector, tijdens én na de coronacrisis.

Is al in te schatten hoe groot de problemen rondom de coronacrisis zijn?

“De eerste ramingen kwamen uit op een schade van 5 miljard euro voor de tuinbouw. Maar het lijkt erop dat het veel meer wordt. Zo leek het aanvankelijk dat alleen de sierteelt getroffen werd, maar nu treft het ook groenten en fruit. En dan hebben we het nog niet over de vervolgschade. Daarnaast blijkt dat supermarkten zich veel beter zouden kunnen inzetten om die producten in de schappen te krijgen. Terwijl gezond en vers eten juist nu belangrijk is.”

Kun je iets meer vertellen over de vervolgschade?

“Zo was ik bij Koppert Cress, dat vooral aan restaurants wereldwijd levert. Die restaurants sluiten: gaan die weer open na de crisis? En telers vragen zich nu af: deze oogst is verloren, zal ik opnieuw zaaien want is er straks wel een markt voor mijn producten? Zulke keuzes hebben grote gevolgen, maar zijn nu nog niet te becijferen.”

Welke maatregelen zijn er om de Nederlandse tuinbouw overeind te houden?

“Het Rijk heeft noodmaatregelen voor ondernemers getroffen, maar we verwachten dat dat niet voldoende is. Daarom pleit de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw voor een noodfonds specifiek voor de tuinbouwsector. In die regiegroep zit een vertegenwoordiging van VNO-NCW, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland,. Vanuit die regiegroep hebben we dagelijks contact met het Rijk over de aanpak. Daarbij gaat het met name over financiering, arbeid en logistiek. Voor de hoogte van het noodfonds is het belangrijk dat we weten hoe hoog de schade tot nu toe is. Daarom vragen we ondernemers hun schades te registreren.”

Hebben lagere overheden ook een taak?

“Zeker. Provincie, gemeenten en waterschappen kunnen verschillende dingen doen, zoals rekeningen aan leveranciers sneller betalen of belastingen uit te stellen. Binnen provincie Zuid-Holland kijken we onder meer naar de mogelijkheid van garantiestellingen en naar bestaande subsidies: kunnen we die meer richten op de coronacrisis? Daarvoor is het belangrijk dat we weten waaraan ondernemers behoefte hebben.”

Hoe kunnen ondernemers dat doorgeven?

“Het liefst zou ik bij alle ondernemers langs gaan, maar dat kan niet. Bovendien zitten die nu helemaal niet op een bezoek van mij te wachten. Soms komt er een specifiek verzoek, zoals bij Koppert Cress waar ik langs ben gegaan. Ik was er echt van onder de indruk om te zien hoe een mooi product daar vernietigd moet worden. Maar we willen ook van andere ondernemers horen wat hun vragen zijn. Laat het ons weten: via Greenport West-Holland, via Greenports Nederland, via de provincie. U kunt uw vragen en reactie bij voorkeur sturen aan [email protected]: zij zal er voor zorgen dat de vragen bij de juiste personen terechtkomt, en als het nodig is dan bel ik u graag. Doe dat. En blijf gezond!” 

Meer informatie op de websites van Greenports Nederland en Greenport West-Holland.Pin It on Pinterest