Energie Dashboard

Bent u actief in de handel in groente, fruit en sierteeltproducten? Ontdek welke kansen de Franse markt biedt voor kassenbouw en bedekte teelt tijdens ons webinar op dinsdag 6 juli van 14.00 uur – 16.00 uur. Wij praten u helemaal bij over de nieuwste trends en ontwikkelingen. Het webinar wordt georganiseerd aan de hand van een recente studie over bedekte teelt in Frankrijk. U krijgt inzicht in de belangrijkste conclusies en kansen in deze sector. Na afloop ontvangt u de nieuwe sectorstudie gratis.

De Franse glastuinbouw is erg divers. De tunnels en kassen variëren qua regionale activiteit, bedrijfsgrootte, moderniteit en leeftijd. Ook zijn er grote verschillen in bedrijfsvoering en behoeften van grote, middelgrote en kleinere telers. De kleinere telers vormen een belangrijke markt, zowel in aantal als in oppervlakte. Als u de Franse markt wilt betreden is goede informatie belangrijk, maar de Franse glastuinbouwsector deelt deze niet gemakkelijk. In dit webinar bespreken we daarom een nieuwe sectorstudie die u meer vertelt over de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers in bedekte teelten in Frankrijk. Na afloop ontvangt u de studie. Deze is uitgevoerd door onderzoeksbureau AND International in opdracht van de Nederlandse ambassade in Parijs.

Dit webinar is erg interessant als u een Nederlands bedrijf of start-up bent met ambities in de bedekte teelt in Frankrijk. De sectorstudie bevat ook relevante informatie voor kennisinstellingen en brancheorganisaties. Meer informatie op de website van RVOPin It on Pinterest