Energie Dashboard

Impact2025 organiseert op 21 juni een webinar over de toekomst van (energie in de) tuinbouwsector: H2 (Water)stof tot nadenken. Een van de sprekers is Nico van Ruiten, programmaregisseur van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland. Impact2-025 is een initiatief van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) met als doel kennis uit onderzoeks- en innovatieprojecten naar de markt wil brengen.

Programma
14:15 Opening & welkom: Opening & Welkom door Co-voorzitters H. Schmeitz (IMPACT2025) en Industrie-expert Energie Nico van Ruiten ( EnergieAkkoord Greenport West-Holland).
14:30 Toekomst in perspectief: Mini-college over het speelveld door Prof. Ad van Wijk, Professor Future Energy Systems, Tu Delft.
15:00 Waar staan we in Nederland: Jörg Gigler, directeur TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie en verantwoordelijk voor het thema waterstof, gaat in zijn pesentatie in op de recente ontwikkelingen in Nederland inzake waterstof. Hij geeft als voorzitter van de werkgroep een inkijkje in het Nationaal Waterstofprogramma (NWP) dat nu wordt voorbereid en per 2022 van start gaat. Voorts licht hij de innovatie-agenda voor waterstof toe die het TKI in januari 2020 heeft gepubliceerd. Ook het recente overzicht van waterstofprojecten dat het TKI regelmatig publiceert komt aan de orde. Hij vertelt verder wat het recent gehonoreerde groeifondsvoorstel GroenvermogenNL (met als centrale thema waterstof) behelst. Tot slot zal Jörg een kort stilstaan bij het makersplatform voor elektrolyse en het internationale platform voor waterstof. In een klein half uur bent u helemaal bij wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van waterstof.
15:45 Tuinbouw uit de startblokken: In de markt zien we steeds meer initiatieven rondom H2 (productie) waar een connectie met Tuinbouw gemaakt wordt c.q. goed mogelijk is. Een aantal praktijkvoorbeelden:
H2 in en uit de haven: Randolf Weterings, Program Manager Electrification and Hydrogen van Havenbedrijf Rotterdam neemt ons mee in de plannen in de haven en wat dit (zou) kunnen betekenen voor bijv. het Westland.
H2 groene ammoniak voeding voor de tuinbouw?: Gijsbrecht Gunter, Management Team Member Public Affairs, Yara Sluiskil. Een van de grootste kunstmest producten in de wereld. Neemt u mee in de visie hoe waterstof een rol gaat spelen in de productie van kunstmest.
H2 as a future fuel for CHP (English): Dr. Klaus Payrhuber, Strategic Product Development, INNIO Jenbacher (since 2009). CHP is an important technology in modern greenhouse operations. Jenbacher, as one of the leading suppliers, will give an insight in their H2 experience and perspectives.
16:30 Het Tuinbouw Waterstof Debat, deel 1: Onder leiding van Nico van Ruiten bespreken we wat deze ontwikkelingen voor de tuinbouw (kunnen) betekenen en wat dan nu te doen. Deelnemers aan het debat:
Anneke van de Kamp – Rijk Zwaan
Group Manager Communication & Public Affairs & Lid Topteam Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Gijsbert Gunther – Yara International Management Team Member Public Affairs
Alexander Formsma – Kas als Energiebron Beleidsspecialist Energie & Klimaat bij Glastuinbouw Nederland & Beleidsspecialist WKK-Restwarmte-CO2-sectorsysteem Kas als Energiebron.
17:00 Einde

Meer informatie en aanmelden via de website van Impact2025Pin It on Pinterest