Magazine Aan het werk

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische zaken en Klimaat op 16 juni een webinar over twee aantrekkelijke subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf: de SLIM-subsidie en MKB!dee. Deze subsidieregelingen helpen ondernemers met het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. 

De SLIM-subsidie is bedoeld voor drie doelgroepen, waaronder grote bedrijven uit de seizoensectoren. De belangrijkste doelgroep is echter het mkb. Zij kunnen alleen of in samenwerkingsverband met andere partijen een aanvraag indienen. De SLIM-subsidie ondersteunt ondernemers bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun bedrijf voor elkaar te krijgen.

De regeling MKB!dee is ook bedoeld voor mkb-ondernemers die willen investeren in de scholing en ontwikkeling van hun huidig en toekomstig personeel, maar daar door allerlei belemmeringen niet aan toe komen. Deze subsidie is geen opleidingsbudget, maar een financiële bijdrage om deze knelpunten bij ondernemers op te lossen.

Het webinar op 16 juni wordt twee keer gehouden: van 10.00 tot 11.30 uur of van 14.00 tot 15.30 uur. Klik hier voor meer informatie/aanmelden.Pin It on Pinterest