Energie Dashboard

Interreg 2 Seas Horti-BlueC organiseert dit jaar een serie webinars over het verwaarden van reststromen en bijproducten. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: hoe haalbaar zijn die valorisatieketens (zowel technisch, economisch als logistiek), welke bewerking of behandeling is nodig om de afvalstromen om te zetten in waardevolle grondstoffen, en dragen deze bouwstenen echt bij aan effectieve nieuwe teeltmedia mengsels voor aardbeien- en tomatenplanten?

11 mei, 14.00-15.30 uur: Large scale gasification for energy and biochar production
The topic of this webinar is the conversion of residual biomass such as green waste and plant fibers into energy (heat) and biochar, using large scale gasification. Biochar (charred material) is rich in carbon, and has the potential to help mitigate climate change via C sequestration.

20 mei, 14:00-15:30: Production of chitin from shrimp shells
In this webinar the conversion of shellfish waste into chitin will be discussed. Chitin can be used as a renewable N fertilizer and microbial stimulant when applied in growing media for soilless cultivation (watch video).

10 juni, 14:00-15:30: Spent growing media for direct reuse or as a feedstock for biochar
In this webinar you will learn more about recycling of spent growing media. Spent growing media can be directly reused or can be processed into biochar or compost.

In de loop van het jaar volgt een vierde webinar over alternatieven voor turf, kokos en minerale wol door biochar, hout- en plantenvezels.Pin It on Pinterest