Jaarevent 2023

De Greenport organiseert in de komende periode werksessies over verschillende innovatiethema’s. Thema’s die aan bod komen zijn: Circulaire economie, Feeding the Mega-cities, Slimme ketens, Gezondheid en Geluk, Duurzame emissieloze teelt.

De Greenport heeft Kennis & Innovatie hoog in het vaandel staan: het zijn de drijvende krachten achter de voorloperpositie die de sector nog altijd internationaal heeft. Omdat er op het gebied van Kennis & Innovatie enorm veel gebeurt in de regio, heeft de Greenboard besloten om de samenwerking bij kennisontwikkeling te versterken en te versnellen met een Innovatiepact. Waarin de wensen en behoeften van ondernemers en de mogelijkheden binnen programma’s van overheid en kennisinstellingen afgestemd worden en opgelijnd bij de gezamenlijke toekomstambities van alle stakeholders de Greenport.

Om de inhoud goed af te stemmen organiseert de Greenport in de komende periode werksessies waarin verschillende innovatiethema’s worden behandeld en besproken. De werksessies gaan over vragen als: wat zijn de (korte en lange termijn) ambities van het bedrijfsleven, welke programma’s zijn daarvoor al beschikbaar en welke zouden ontwikkeld moeten worden?

De volgende thema’s uit de Visie 2030 komen hierbij aan de orde:

  • Circulaire economie – biobased
  • Feeding mega-cities – high tech systems to feed the world
  • Slimme ketens – vraaggestuurd, smart logistics en ICT
  • Gezondheid en geluk
  • Duurzame emissieloze teelt (energie/water)

Houd de website en de nieuwsbrieven van de Greenport in de gaten voor de planning van de werksessies. Wilt u meepraten over één of meerdere thema’s? Meld u zich dan bij Jan-willem Donkers, themacoördinator Kennis & Innovatie.Pin It on Pinterest