Meet & Greet Energie

“De taak van het onderwijs is meer dan het bijbrengen van kennis en vaardigheden; het gaat ook om bijdragen aan maatschappelijke opgaven én bedrijven helpen,” vertelt Bart Combee, de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland. “De tuinbouw moet zijn voorsprong verder uitbouwen.” 

Welkom bij de Greenport. Kunt u zichzelf kort introduceren?
“Voorheen was ik onder meer directeur van de Consumentenbond en bestuurslid van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanuit die laatste functie heb ik veel ervaring met gezondheid, en bij de Consumentenbond was voeding een van de speerpunten. Dus toen de portefeuilles werden verdeeld voor het College van Bestuur heb ik bij het onderwerp Agri en Food snel mijn vinger opgestoken.”

Wat is volgens u de grootste uitdaging voor de regionale tuinbouw?
“De Nederlandse tuinbouw is de beste van de wereld. Maar je moet oppassen voor de wet van de remmende voorsprong. Rust dus niet op je lauweren. Bovendien verandert wereld steeds sneller. Banen van morgen bestaan vandaag nog niet. Dat geldt ook voor de tuinbouw. Het belang van technologie wordt bijvoorbeeld steeds groter. Dat levert een enorme dynamiek op.”

Hoe kan de tuinbouw daarop inspelen?
“Blijf je voorsprong verder uitbouwen. En dan gaat het niet alleen om teelt en veredeling, maar ook om bijvoorbeeld biodiversiteit, circulariteit en robotisering. En kijk naar welke maatschappelijke vraagstukken er leven, en hoe je daaraan als sector kunt bijdragen: hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je groener en circulair wordt? En leg de verbinding met de stad. Wat dat betreft zitten we in een unieke regio: een agrarisch gebied dat omringd wordt door steden.”

Welke rol kan het onderwijs daarbij spelen?
“Onze strategie is dat we het onderwijs naar de maatschappij willen brengen. Onderwijs is namelijk meer dan alleen kennis en vaardigheden bijbrengen; onze taak is ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven én bedrijven helpen issues op te lossen. Dat doen we ook met bijvoorbeeld ons toegepast onderzoek: daarbij onderzoeken we de oplossingen van de toekomst. Daarvan worden studenten, bedrijven én de maatschappij beter.”

Is dat de belangrijkste reden voor Hogeschool Inholland om partner van de Greenport te zijn?
“Ja, we sluiten graag aan bij bestaande ecosystemen, zoals de Greenport. Wat onze rol daarin is? We zijn goed in het kenniscomponent en het samenwerkingscomponent. We kunnen de praktijk helpen aan een nieuwe blik op maatschappelijke vraagstukken. Bovendien worden al onze opleidingen, dus ook het groene onderwijs, steeds meer ‘transdiscplinair’. Dat betekent dat we bruggen slaan met andere disciplines, zoals logistiek, robotisering of data. Crossovers dus.”

Hoe speelt het onderwijs in op die veranderende wereld?
“Voorheen had je vooral bachelor-studies en master-studies, maar daar komen meer vormen bij. Losse modules bijvoorbeeld. Die kun je toevoegen aan je studie, maar ook later volgen. Dan heb je het dus over het fenomeen Leven Lang Leren. Beroepen veranderen, en medewerkers blijven nieuwe kennis nodig hebben om bij te blijven. Het onderwijs speelt daarop in. Het wordt steeds veelvormiger.”Pin It on Pinterest