Jaarplan 2021

 

 

Foto: Astrid Steijger, stadsgids Rotterdam

Toekomstbestendig wonen in de Circulaire Stad

Steden groeien. En dus is de logische vraag: hoe kunnen in de stad productie en consumptie van voeding samenkomen, met hergebruik van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen? Het programma Circulaire Stad van Innovatiepact Greenport West-Holland verbindt, wil verbonden worden en neemt zelf initiatief. Drie programmalijnen staan hierbij centraal: circulair voeden, circulair bouwen en gezonde leefomgeving. Steeds worden cross-overs gezocht, in kaart gebracht en gestimuleerd om uitgevoerd te worden.

Wat is een circulaire stad?

groen-in-de-stad-astrid-steijger

Foto: Astrid Steijger, Stadsgids Rotterdam

In een circulaire stad is er nauwelijks verspilling. Grondstoffen en materialen worden keer op keer hergebruikt. Ze blijven dus zo veel mogelijk ‘in de keten’. Nieuwe grondstoffen komen bij voorkeur van natuurlijke en hernieuw­bare bronnen. Een circulaire stad is dus een stad met schoon water, schone lucht en gezond voedsel en een slimme logistiek.

Zo voorkomt de circulaire stad schade aan het milieu. Bovendien zorgt de circulaire stad voor nieuwe verdienmodellen en voor een nieuw economisch model: van een traditionele naar een circulaire economie. Hierbij zijn financieel rendement én maatschappelijk rendement essentieel.

Circulaire stad in Zuid-Holland?

In Zuid-Holland raken verstedelijking en voedselproductie- en consumptie elkaar bij uitstek. De provincie heeft een grote verstedelijkingsopgave (meer dan 75.000 woningen). Daarnaast ligt in Zuid-Holland het grootste glastuinbouwgebied in Nederland. Zuid-Holland is dus de ideale proeftuin voor ideeën rondom de circulaire stad.

Daarom heeft een aantal partijen in Zuid-Holland de handen ineengeslagen. Samen hebben ze een Kennis-en Innovatie Agenda (KIA) als onderdeel van het topsectorenbeleid Circulaire glastuinbouw in de Circulaire Stad opgesteld. In de KIA worden initiatieven verbonden en cross-overs gerealiseerd. Dit gebeurt door ontwerpend onderzoek in een specifiek gebied: het Oostland.

De volgende partijen zijn betrokken bij het project: provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland (penvoerder, kwartiermaker), Ondernemersgroep Oostland (Bunnik Plants, Duijvestijn, Royal Lemkes ), MBO Lentiz Group, WUR, InHolland, gemeente Lansingerland, gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Waddinxveen, gemeente Zuidplas.

Project Circulaire glastuinbouw in de Circulaire Stad

Het project Circulaire glastuinbouw in de Circulaire Stad is een programma van het Innovatiepact Greenport West-Holland, en sluit aan op verschillende andere thema’s en projecten van de Greenport. Dat komt tot uiting in de drie lijnen van het programma:

 • Circulair voeden (transitie naar duurzame voedelproductie-en consumptie, inclusief aandacht voor reststromen, biobased en plastics)
 • Circulair bouwen (transitie naar een circulaire bouweconomie)
 • Circulaire gezonde leefomgeving (transitie naar gezond en gelukkig leven)

Zo wordt binnen het programma toegewerkt naar:

 • Reststoffen volledig hergebruiken
 • Eindige grondstoffen niet uitputten
 • Sluiten van voedselproductie en consumptiekringlopen
 • Radicaal terugdringen van voedselverspilling
 • Gebruikmaken van biobased verpakkingsmaterialen
 • Vierkantsverwaarding en cascadering
 • Korte keteninitiatieven
 • Water-, mineralen-, energiereductie en CO2-kringlopen
 • Meer betrokkenheid van burgers, zodat de kwaliteit van leven van alle inwoners verbetert

Het project Circulaire glastuinbouw in de Circulaire Stad is in behandeling om toegekend te worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Circulaire glastuinbouw in de Circulaire Stad kunt u contact opnemen met ons opnemen via circulair@greenportwestholland.nl

 

 

Een circulaire stad is dus een stad met schoon water, schone lucht en gezond voedsel en een slimme logistiek.Pin It on Pinterest