Magazine Aan het werk

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën

Samenwerken

Greenport West-Holland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.
De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Ambassadeur aan het woord

Gert Kant

Gert Kant

Ambassadeur Kennis en Innovatie

“De Human Capital Agenda Greenport komt voort uit het Innovatiepact Greenport West-Holland. Want voor innoveren en ontwikkelen is goed en gemotiveerd human capital onontbeerlijk.”

5 juli: Biobased Versnellingsdag
14-20 augustus: International Horticultural Congress 2022
6 september: Jaaropening Inholland
8 september: Horti Cluster Event
5 oktober: Nationaal Tuinbouwcongress 2022
7 oktober: Greenboard
8-15 oktober: Dutch Food Week
5 oktober: Nationaal Tuinbouwcongres
13 oktober: Dag van de Tuinbouw
15 november: Impactfest 2022
18 november: MRDH Live!
29-30 november: Human x Earth Health, AHOY
16 december: Greenboard

 

 

 

 

 

 

Greenport West-Holland heeft de ambitie in 2030 mondiale tuinbouwkern te zijn van voedselvoorziening, gezondheid & geluk.Pin It on Pinterest