Categorieën

Samenwerken

Greenport West-Holland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.

Tijdens ons Jaarevent brengen we ons netwerk samen. Dit jaar was het Jaarevent op 4 juni bij Anthura in Bleiswijk. Sprekers als transitieprofessor Jan Rotmans en Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra keken naar de Greenport van de toekomst. Hierboven ziet u de film van het Jaarevent; elders op de website leest u het verslag.

De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Agenda – hier kunt u ons tegenkomen

2 oktober – Opening Lentiz | MBO Oostland

4/5 oktober – Markt Match | Vernieuw de groente- en fruitsector!

5 oktober – Greenboard

13 september – Festival van de toekomst

5-16 oktober 2018 – Dutch Agri Food Week

5-8 november – Corridorweek 2018

15 februari 2019 – Greenboard

24 mei 2019 – Greenboard

27 september 2019 – Greenboard

29 november 2019  – Greenboard

 

Ambassadeur aan het woord

Adri Bom-Lemstra

Adri Bom-Lemstra

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

“De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda. Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar samen met overheden en kennisinstellingen. De komende periode dus stevig de schouders eronder om deze economische topsector niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is niet alleen nodig, het is ook mogelijk. U kunt op mij rekenen!”

 

 

 

 

 

 

 

Greenport West-Holland heeft de ambitie in 2030 mondiale tuinbouwkern te zijn van voedselvoorziening, gezondheid & geluk.Pin It on Pinterest