Categorieën

Greenport in beeld

 

De partners van Greenport West-Holland – ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen – werken samen aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Energie speelt daarbij een belangrijke rol. Met het Energieakkoord maakt de Greenport de ambities concreet om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof), verduurzaming en energieverbruik. Dit akkoord werd op 5 oktober 2017 ondertekend.

Samenwerken

Greenport West-Holland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.

De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Agenda – hier kunt u ons tegenkomen

7 maart 2018 Officiële opening World Horti Center

12 maart – Conferentie Warmtetransitie

22 maart – Opening De Ruiter Tomato Experience Centre 2.0

9 april – afsluiting Arenasessies Greenport (WHC)

3 april 2018 – TKI TU Netwerkevent

26 mei 2018 – Feest van de Smaak – WUR

oktober 2018 – Dutch Agri Food Week

Ambassadeur aan het woord

Adri Bom-Lemstra

Adri Bom-Lemstra

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

“De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda. Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar samen met overheden en kennisinstellingen. De komende periode dus stevig de schouders eronder om deze economische topsector niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is niet alleen nodig, het is ook mogelijk. U kunt op mij rekenen!”

 

 

 

 

 

 

 

Greenport West-Holland heeft de ambitie in 2030 mondiale tuinbouwkern te zijn van voedselvoorziening, gezondheid & geluk.Pin It on Pinterest