Categorieën

Samenwerken

Greenport West-Holland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.
De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Zo werken we samen binnen Dutch Agri Food Week, dit jaar van 5 tot en met 16 oktober. Verspreid over het land zijn honderden events over de toekomst van onze voeding. Ook in de Greenport is een mooie agenda met events, zoals de Solex Groente Tour. Bekijk het overzicht.

Agenda – hier kunt u ons tegenkomen

2 oktober – Opening Lentiz | MBO Oostland
3 oktober – Banking for Foods
5 oktober – Greenboard
5 oktober – Statenontmoeting provincie Zuid-Holland
9 oktober – Vers-plus diner
10 oktober -Maakdag Tuinbouwakkoord Greenport Nederland
5-8 november – Corridorweek 2018
7 december – Westland Event 2018
15 februari 2019 – Greenboard
24 mei 2019 – Greenboard
27 september 2019 – Greenboard
29 november 2019  – Greenboard
 

Ambassadeur aan het woord

Adri Bom-Lemstra

Adri Bom-Lemstra

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

“De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda. Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar samen met overheden en kennisinstellingen. De komende periode dus stevig de schouders eronder om deze economische topsector niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is niet alleen nodig, het is ook mogelijk. U kunt op mij rekenen!”

 

 

 

 

 

 

 

Greenport West-Holland heeft de ambitie in 2030 mondiale tuinbouwkern te zijn van voedselvoorziening, gezondheid & geluk.Pin It on Pinterest