Categorieën

Greenport in beeld

 

De partners van Greenport West-Holland – ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen – werken samen aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Het netwerk brengen we een aantal maal per jaar samen, onder meer tijdens het Jaarevent. Dat vond in 2017 plaats bij Sion in De Lier.

Samenwerken

Greenport West-Holland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.

De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Agenda – hier kunt u ons tegenkomen

6 december – Westland Event

13 december 2017 – Meet & Greet Energie en Innovatie

19-28 januari – Grüne Woche – Berlijn

29 januari – Masterclass plantenstoffen

7,9, 10 maart 2018 Officiële opening World Horti Center

3 april 2018 – TKI TU Netwerkevent

Ambassadeur aan het woord

Adri Bom-Lemstra

Adri Bom-Lemstra

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

“De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda. Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar samen met overheden en kennisinstellingen. De komende periode dus stevig de schouders eronder om deze economische topsector niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is niet alleen nodig, het is ook mogelijk. U kunt op mij rekenen!”

Greenport West-Holland heeft de ambitie in 2030 mondiale tuinbouwkern te zijn van voedselvoorziening, gezondheid & geluk.Pin It on Pinterest