Jaarplan 2024

 

 

Naar een gedragen Ruimtelijk Economische Strategie

Hoe ziet het regionale tuinbouwcluster er in 2050 uit? Daarvoor ontwikkelt Greenport West-Holland een Ruimtelijk Economische Strategie. Daarbij wordt het Greenport-cluster bezien als één samenhangend systeem. De gezamenlijke kracht van het gehele gebied en cluster staan centraal.

De Ruimtelijk Economische Strategie zal gemaakt worden op basis van een aantal scenario’s. Daarvoor is een scherp beeld van het huidige systeem nodig. Zo kunnen we de toekomstscenario’s afzetten tegen het huidige systeem. De scenario’s zijn een dialooginstrument: de Greenport gaat op basis van die scenario’s in gesprek met het cluster over aantrekkelijke (elementen van de) scenario’s.

Organisatie

De begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de deelgebieden, Glastuinbouw Nederland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland. Het Algemeen bestuur van de Greenport wordt bij elke vergadering geïnformeerd over voortgang. Een consortium van de bedrijven BCI, VINU en MUST heeft eind 2021 de opdracht gekregen de Greenport in dit traject te begeleiden, te adviseren en uit te dagen.

 

Anouk Schönau

Anouk Schönau

Projectleider

Agenda

Recente berichten Strategische GebiedsontwikkelingPin It on Pinterest