Jaarplan 2024

6 Greenports

1 agenda

 

Wat is Greenports Nederland?

greenport-nederlandDe zes Greenports, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies (Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg), toonaangevende bedrijven, de Mainports en de onderwijs- en kenniswereld hebben mei 2017 een gezamenlijke agenda opgesteld rond de transities die nodig zijn voor behoud van de internationale toppositie van de tuinbouw. Deze Impulsagenda Greenport 3.0 leidde tot de oprichting van Greenports Nederland.

Greenports Nederland is een bundeling van krachten met als doel een duurzame en toekomstbestendige keten, en is een uitwerking van de Impulsagenda Greenports 3.0. Onderwerpen waarop Greenports Nederland zich richt zijn klimaatneutrale tuinbouw, modernisering productielandschap, slimme agrologistiek, innovatie en arbeidsmarkt. Vertegenwoordigers vanuit de tuinbouwsector uit de publieke en private sector vormen het dagelijks bestuur.

Meerwaarde door opschaling

Greenports Nederland zal een aantal inhoudelijke transitietafels inrichten. Deze zullen leiden tot een Tuinbouwakkoord (de werknaam voor onze gezamenlijke uitvoeringsagenda met de landelijke overheid). Aan de inhoudelijke tafels worden bestuurlijke trekkers vanuit Greenports Nederland gekoppeld.

Greenports Nederland brengt daarmee de zes regionale Greenports, Ondernemers, brancheorganisaties, onderwijs en onderzoek en regionale en landelijke overheid samen. Daarmee is Greenports Nederland landelijk aanspreekpunt voor de tuinbouwsector en geeft richting aan de belangrijkste transities op genoemde thema’s. Ook wil het regie voeren op de inbreng voor de energietafels, ruimte en transport, het meerjarenprogramma infrastructuur, en het topsectorenbeleid.

De focus van Greenports Nederland ligt op het verbeteren van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de sector als geheel; de rol van de Greenports en de belangenverenigingen op de regionale en sector-eigen dossiers blijven vanzelfsprekend in stand. Greenports Nederland neemt dus niet de rol over van bijvoorbeeld de regionale Greenports, maar werkt naar meerwaarde door opschaling.

Greenport Nederland:

 

Samen-werken: dat doen wij onder andere samen met andere greenports in Nederland. Verzamelt onder de naam Greenports NederlandPin It on Pinterest