Vacature
Programmasecretaris

Over de Greenport

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van 50 partners: ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen – de Greenboard. Dit is de zogenoemde ‘triple helix’. Samen werken deze partners aan een economisch vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster met landelijke en internationale impact. De Greenport omvat alle bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van voeding en sierteelt: van handelaren tot productiebedrijven en van veredelaars tot logistieke bedrijven en technische toeleveranciers. En onderzoekt welke acties nodig zijn voor die economisch vitale en duurzame toekomst: de ondernemers hebben daarbij de regie; overheden en onderwijs- en kennisinstellingen faciliteren.

Samenwerken zit dus in onze genen.

Onze ambities

Sinds de start – in 2014 – heeft Greenport West-Holland zich stevig neergezet als samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. Daarbij is een succesvolle lijn van ontwikkeling en visievorming naar realisatie gevolgd. Tegelijk zijn er nieuwe inzichten ontstaan die relevant zijn voor de ontwikkelrichting van de Greenport. Daarom ​heeft de Greenboard (de partners van de Greenport) opdracht gegeven het programma ​​voor de volgende periode ​(2019-2025) ​te ontwikkelen. Het gaat daarbij zowel om het formuleren van de inhoudelijke programmalijnen als het doorontwikkelen van de organisatie zodat deze past bij de opgaven voor de komende periode. Als concretisering van de visie 2030 en de strategie werkt de Greenport aan een aantal ambities en opgaven. Een deel van die ambities is inhoudelijk, ofwel: wat wil de Greenport dat op een bepaald onderwerp wordt bereikt? Daarnaast zijn er de randvoorwaardelijke ambities, ofwel: wat is nodig om de inhoudelijke ambities waar te maken? Bekijk de ambities van Greenport West-Holland

Onze organisatie

Greenport West-Holland heeft een Algemeen Bestuur en een Greenboard. In beide is de triple helix vertegenwoordigd, dus overheden, ondernemers en kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek). De directeur van de Greenport staat aan het hoofd van het Programmateam, waarin de projectleiders zitten. Daarnaast is er een programmabureau. Bekijk de samenstelling van de Greenport op de pagina Onze mensen

Evenementen

De Greenport organiseert gedurende het jaar een groot aantal evenementen voor professionals in het regionale tuinbouwcluster. Zo is er het Jaarevent (dat voor het eerst in 2015 plaatsvond). Dan blikken we vooruit en terug, betrokken ondernemers aan het woord, en sprekers nemen een kijkje over de schutting. De uitnodiging voor het Jaarevent wordt digitaal verzonden aan alle ontvangers van de Update van de Greenport. Daarnaast organiseert de Greenport met grote regelmaat thematische bijeenkomsten, zoals de Meet & Greet Energie. Bekijk video’s van de evenementen die de Greenport afgelopen jaren organiseerde

 

Samen-werken: dat doen wij onder andere samen met de Dutch Agri Food Week waar voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal staan. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd.

Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest