Jaarplan 2021

Over de Greenport

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Dit is de zogenoemde ‘triple helix’. Samen werken deze partijen aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Dit cluster bevat alle bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van voeding en sierteelt: van handelaren tot productiebedrijven en van veredelaars tot logistieke bedrijven. De Greenport onderzoekt welke acties nodig zijn voor die gezonde, vitale en duurzame toekomst: de ondernemers hebben daarbij de regie; overheden en onderwijs- en kennisinstellingen faciliteren.

Samenwerken zit dus in onze genen.

Onze ambities

Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft een internationale toppositie. Dat willen we graag zo houden. Dat vraagt allereerst om een duidelijke ambitie. Die ambitie is samen te vatten in concrete doelen.

  • Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen
  • Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden
  • Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen
  • Nieuwe internationale hubs
  • Internationaal kenniscentrum

Deze ambities zijn doorvertaald in een aantal thema’s, met per thema duidelijke speerpunten en concrete acties.

 

Samen-werken: dat doen wij onder andere samen met de Dutch Agri Food Week waar voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal staan. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd.

Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest