Jaarplan 2024
Kennis en Innovatie

Dutch Fresh Port

Dutch Fresh Port is gebouwd op bevlogen ondernemerschap van generaties koplopers in de AgroVersFood logistiek. Het biedt groeiruimte aan succesvolle ondernemers die continue vernieuwen, slim samenwerken en duurzaam ondernemen vanzelfsprekend vinden. De nabijheid van de Rotterdamse haven en ruim arbeidspotentieel bieden een onovertroffen vestigingsklimaat. Met (inter)nationaal opererende bedrijven als The Greenery, Bakker Barendrecht, Hillfresh, Van Oers, Olympic Fruit en Van Gelder Groente & Fruit is Dutch Fresh Port het grootste agro/vers/foodcluster in Nederland. Van de Nederlandse export vindt nu al 25% van de handel plaats op Dutch Fresh Port. Ga naar www.dutchfreshport.eu

Oostland

De glastuinbouw in het Oostland is wereldwijd toonaangevend én is economisch belangrijk voor de regio. Het  is een verzameling van tientallen deelgebieden waar primaire productie (teelt, opkweek en veredeling) en agrologistiek & overige bedrijvigheid plaatsvinden. In totaal ligt er 1.630 hectare glas; dat is circa 18 procent van het nationale glastuinbouwareaal. Bovendien liggen in het Oostland kennisinstituten en innovatieve toeleveringsbedrijven die een (inter-)nationale rol spelen in de glastuinbouw. Gemeenten en provincie werken binnen het Werkboek Oostland samen aan een duurzame, vitale gezonde toekomst voor het cluster. Dat doen ze met én voor ondernemers, inwoners en andere stakeholders. Ga naar www.greenportwestholland.nl/innovatief-oostland

Westland

Het Westland is een historisch brongebied. Hier ontstond de tuinbouw in de regio en hier kon deze uitgroeien tot een internationaal concurrerende bedrijfstak. Het is een compact tuinbouwgebied dat zijn kracht van oudsher ontleent aan de nauwe contacten tussen telers, dienstverleners en toeleverende bedrijven. Het Westland is groot geworden door nauwe contacten tussen verschillende partijen in de hele tuinbouwketen, en ook in de toekomst is dat een unieke kwaliteit. De compacte, diverse structuur en de onderlinge nabijheid van productie, bewerking en kennis maakt het Westland anders dan alle andere glastuinbouwgebieden.

Voorne-Putten

Voorne-Putten kent een enorme diversiteit aan agrarische bedrijven. Samen beslaan zij 40 procent van het grondoppervlak van de eilanden. Alle sectoren, veeteelt, akkerbouw, glastuinbouw, volle grond groenten en fruitteelt zijn op Voorne en Putten vertegenwoordigd, wat dit gebied uniek maakt in Nederland. 

 

Lees ons laatste nieuws

Categorieën

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest