Programma 2019-2025

Sinds de start – in 2014 – heeft Greenport West-Holland zich stevig neergezet als samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. Daarbij is een succesvolle lijn van ontwikkeling en visievorming naar realisatie gevolgd. Tegelijk zijn er nieuwe inzichten ontstaan die relevant zijn voor de ontwikkelrichting van de Greenport. Daarom ​heeft de Greenboard (de partners van de Greenport) opdracht gegeven het programma ​​voor de volgende periode ​(2019-2025) ​te ontwikkelen. Het gaat daarbij zowel om het formuleren van de inhoudelijke programmalijnen als het doorontwikkelen van de organisatie zodat deze past bij de opgaven voor de komende periode.

Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van het programma. Hierbij wordt de Greenport begeleid door bureau APPM. Voor de ontwikkeling van het programma zijn er veel bouwstenen, namelijk:

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het nieuwe programma.

Categorieën

Recente reacties

    In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.    Pin It on Pinterest