Vacature
Programmasecretaris

Innovatief Oostland: Een duurzame, vitale en gezonde toekomst

De glastuinbouw in het Oostland is wereldwijd toonaangevend én is economisch belangrijk voor de regio. Gemeenten en provincie werken binnen het Werkboek Oostland samen aan een duurzame, vitale gezonde toekomst voor het cluster. Dat doen ze met én voor ondernemers, inwoners en andere stakeholders. Zodat het Oostland een goede plek is en blijft om te ondernemen, te werken én te wonen.

Het Oostland is een verzameling van deelgebieden waar primaire productie (teelt, opkweek en veredeling) en agrologistiek, handel & overige bedrijvigheid plaatsvinden. Het gebied ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeentes Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Waddinxveen en Zuidplas. In totaal ligt er 1.630 hectare glas; dat is circa 18 procent van het nationale glastuinbouwareaal. Bovendien liggen in het Oostland kennisinstituten en innovatieve toeleveringsbedrijven die een (inter-)nationale rol spelen in ontwikkeling van de glastuinbouw.

De provincie Zuid-Holland en de vier gemeenten hebben in 2017 besloten om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst van het glastuinbouwcluster in het Oostland. Het Werkboek Oostland is hiervan het eerste resultaat. In samenwerking met de sector is in het werkboek een inventarisatie van het glastuinbouwcluster uitgevoerd en zijn de kansen voor het cluster in beeld gebracht. Die kansen noemen we ‘Innovatief Oostland’.

De ambities van Innovatief Oostland

De vier Oostland-gemeenten en Provincie Zuid-Holland willen de regio verder ontwikkelen als een sterk, duurzaam en internationaal concurrerend glastuinbouwcluster. Daarvoor zijn samen met het tuinbouwbedrijfsleven en andere stakeholders – zoals waterschappen, projectontwikkelaars en brancheorganisaties – zijn de volgende zeven ambities benoemd:

 • Het faciliteren van modernisering en herstructurering van het glastuinbouwgebied.
 • Het bieden van ruimte voor innovatie.
 • Het bieden van duidelijkheid hoe om te gaan met verstening van glastuinbouwbedrijven.
 • Het scheppen van planologische ruimte voor functieverandering van gebieden die niet langer doelmatig zijn voor glastuinbouw.
 • Het optimaliseren van de bereikbaarheid van het gebied en de doorstroming voor het verkeer.
 • Het realiseren van een duurzame waterhuishouding en waterzuivering.
 • Het faciliteren van de energietransitie naar een fossielvrije energievoorziening.

Vier sporen

 • Verbinden Tuinders: Innovatief Oostland stimuleert kennis en innovatie door tuinders te binden aan het innovatiepact van de Greenport. Zo komen er een informatieboek en verschillende bijeenkomsten. Lees verder
 • Innovatieve tuinbouwruimte: Wat zijn de ruimtelijke belemmeringen waar ondernemers in de glastuinbouw(keten) tegenaan lopen? Dit leidt tot een definiëring van een ‘regelluwe zone’, onder meer voor in de omgevingsvisie. Lees verder
 • Herstructurering: Met pilotprojecten wordt onderzocht herstructurering in twee polders. Dit leidt tot een routekaart voor herstructurering van alle tuinbouwgebieden in het Oostland voor de komende decennia. Lees verder
 • Tuinbouwjongeren: Om internationaal concurrerend en toonaangevend te bijven moet het Oostlandse tuinbouwcluster blijven bewegen en ontwikkelen. Daarom vindt een dialoog plaats met tuinbouwjongeren over hun toekomst. Lees verder

Meer weten over Werkboek Oostland?

Download Werkboek Oostland

Werkboek Oostland nieuws

logo Gemeente Pijnacker-Nootdorp
logo Gemeente Waddinxveen
logo Gemeente Waddinxveen


Pin It on Pinterest