Jaarevent 2023

Verbinden tuinbouwondernemers: iedereen vooruit

Er wordt volop geïnnoveerd binnen het Greenport-cluster. Maar tot op heden is weinig verbinding tussen koplopers en het ‘peloton’. Daarom is het belangrijk dat tuinbouwondernemers in Oostland bekend zijn met het aanbod van de verschillende innovatieprojecten en hierbij meer betrokken zijn.

Greenport West-Holland werkt, vanuit het Innovatiepact, aan verschillende thema’s zoals gezonde voeding, digitalisering, vertical farming, circulaire stad en Biobased. Dit gebeurt meestal in samenwerking met de kennisinstellingen, scholen, ondernemers of andere partners in de totale keten van de glastuinbouw.

Tot op heden is er in het algemeen slechts verbinding met de koplopers in de glastuinbouw en is er nauwelijks verbinding met het “peloton” tuinbouwondernemers. Daarbij is er ook weinig zicht op de vraagkant van deze ondernemers. Waar hebben zij nu behoefte aan? En op welke wijze is het op dit moment mogelijk het aanbod aan hen te binden?

Essentieel daarbij is dat de rol van de overheid stimulerend en mogelijk faciliterend is, maar de ondernemers wel zelf in beweging moeten komen. Het zou mooi zijn als er vanuit de ondernemersinitiatieven voor innovatie komen.

Globale uitwerking

Bij aanvang van het project was het organiseren van bijeenkomsten een belangrijk middel om de tuinbouwondernemers, mogelijk themagericht, te binden aan de al bestaande innovatieprojecten. Corona heeft het niet makkelijke gemaakt om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast worden er al, vanuit verschillende gremia, bijeenkomsten georganiseerd.

Het verbinden van tuinbouwondernemers richt zich nu veel meer op het bieden van informatie op zoveel mogelijk verschillende manieren, waarbij deze webpagina de basis is. Daarbij wordt gedacht aan blogs, vlogs, enquêtes, nieuwsbrieven, polls enz. We zijn daarbij ook benieuwd wat de tuinbouwondernemers zelf een goede manier vinden en horen dat graag. De bijeenkomsten zijn daarbij overigens ook niet volledig uit beeld, maar zijn op dit moment geen speerpunt meer.

Meer weten?

Meer weten? Neem contact op met Hans Houtman.

Over Werkboek Oostland

De provincie Zuid-Holland en de vier gemeenten hebben in 2017 besloten om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst van het glastuinbouwcluster in het Oostland. Het  Werkboek Oostland is hiervan het eerste resultaat. Het werkboek bevat een inventarisatie van het glastuinbouwcluster en verwoordt de kansen voor het cluster. En die kansen noemen we ‘Innovatief Oostland’. Download Werkboek Oostland

jan-willem-van-den-beukel

Jan Willem Schuurman, bestuurlijk verantwoordelijke

Etwin Grootscholten

Werkboek Oostland nieuws

logo Gemeente Pijnacker-Nootdorp
logo Gemeente Waddinxveen
logo Gemeente Waddinxveen


Pin It on Pinterest