Energie Dashboard

Het distributienet in tuinbouwgebied Wilgenlei in Lansingerland en het aardwarmteproject in tuinbouwgebied Noukoop zijn ingediend bij het Nationaal Groeifonds voor het wegnemen van de onrendabele top in de projecten. WarmteSamenwerking Oostland heeft de indiening van AgroEnergy voor Wilgenlei en van HAL voor Noukoop intensief gefaciliteerd. De projecten zijn onderdeel van een grotere aanvraag van het Consortium NieuweWarmteNu! voor Het Nationaal Groeifonds. Commissie Dijsselbloem neemt in het voorjaar 2022 een beslissing over het honoreren van de subsidie voor de projecten. Om bij te dragen aan een succesvolle aanvraag is WSO eind oktober toegetreden tot het consortium NieuweWarmteNu!

Voor het realiseren van een toekomstproof gebiedsdekkend warmtenetwerk – zoals in Oostland – bestaat een financieel tekort. Dit komt door de grote voorinvesteringen die nodig zijn om de glastuinbouw en delen van de gebouwde omgeving aan te kunnen sluiten, waarbij de warmte voor iedereen betaalbaar moet blijven. 

Hierbij gaat het om het overdimensioneren van a. de warmtenetwerken in de glastuinbouw om ook middenlast te kunnen leveren b de transportnetten tussen bronnen en toekomstige collectieve warmtenetten in de gebouwde omgeving en de tuinbouw. Voor het warmtenet Wilgenlei gaat het om het overdimensioneren voor de middenlast. In het aardwarmteproject Noukoop gaat het daarnaast ook om de overdimensionering voor mogelijke aansluiting van Zoetermeer West en Nootdorp/Ypenburg.

Samen met provincie Zuid-Holland hebben de vijf gemeenten in Oostland en Glastuinbouw Nederland meerdere malen aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangegeven dat projecten alleen tot stand kunnen komen als hiervoor een oplossing komt. Een van de financiële instrumenten hiervoor is een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. De WSO heeft om in aanmerking te komen voor het fonds de ontwikkeling van het gebiedsdekkend warmtenetwerk opgedeeld in deelprojecten.

Nieuwe WarmteNu!

NieuweWarmteNu! is een consortium van kennisinstellingen, warmtebedrijven en overheden. Het doel van NieuweWarmteNu! is het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. Dit wil NieuweWarmteNu! bereiken door de onrendabele top weg te nemen door subsidieaanvragen en een vliegwiel te creëren door middel van kennis- en innovatieontwikkeling te stimuleren en deze direct in te brengen in nieuwe projecten. 

In totaal hebben meer dan 250 projecten uit het land zich aangemeld. In de 1e tranche zitten 29 projecten in de gebouwde omgeving en 3 projecten in de glastuinbouw waaronder WarmteSysteem Westland. NieuweWarmteNu! is van plan om volgend jaar aan de slag te gaan met nieuwe tranches.Pin It on Pinterest