Vacature
Programmasecretaris

Een van de belangrijke bouwstenen voor de energietransitie in het Oostland is een aansluiting op de warmterotonde Zuid-Holland. Het Ministerie van Economische Zaken gaf Gasunie de opdracht om deze warmterotonde verder uit te werken. Onlangs was er een gesprek tussen Gasunie en de Provincie Zuid-Holland: toen is afgesproken een aansluiting van het Oostland op de warmterotonde verder te verkennen. 

Er wordt aan diverse belangrijke onderdelen van de energietransitie in het Oostland gewerkt. Denk hierbij aan ontwikkeling van nieuwe geothermieprojecten, uitbreiding van warmtenetten en een proeftuin Aardgasvrije wijken. Een van deze belangrijke bouwstenen voor de transitie is een aansluiting op de warmterotonde Zuid-Holland. Lokale duurzame bronnen zullen immers lang niet voldoende zijn om de warmtevraag van woningen en de glastuinbouw in het Oostland duurzaam in te kunnen vullen. 

Regie op de warmterotonde ligt bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie gaf Gasunie de opdracht om deze warmterotonde verder uit te werken. Met als eerste stap WarmtelinQ, een warmteleiding tussen Rotterdam en Den Haag. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2021 de investeringsbeslissing genomen over de aanleg van dit belangrijke leidingdeel.

Op ons verzoek ontvingen de WSO-gemeenten in september het Ministerie van EZK voor een toelichting van onze plannen en het belang van voldoende betaalbare duurzame warmte voor het Oostland. Dit deden wij op de inspirerende locatie van Anthura, middenin het glastuinbouwgebied. Het ministerie was onder de indruk van de drive van het Oostland en de ‘klimaatklapper’ die hier in het Oostland te realiseren is. De afgevaardigden van het ministerie gaven aan het Oostland graag terug te zien komen in de plannen voor de warmterotonde. 

In oktober voerden wij het vervolggesprek met Gasunie en de Provincie Zuid-Holland. We spraken af om in een gezamenlijk proces met Gasunie en het ministerie de mogelijkheden voor een aansluiting van het Oostland op de warmterotonde verder te verkennen. Hiervoor is maar een beperkte tijd beschikbaar, omdat de ontwikkeling van Warmtelinq doorgaat. 

Er zal een technisch-economische verkenning worden uitgevoerd naar een mogelijke aftakking. Maar ook een verkenning van de bijbehorende voorwaarden en de mogelijkheden om comfort te bieden bij afname in de toekomst. Dit zal een complex traject zijn, maar gelukkig streven we met elkaar dezelfde gezamenlijke doelen na: stevige klimaatwinst, betaalbare duurzame warmte en een toekomstbestendig glastuinbouwcluster.Pin It on Pinterest