Agritech

WSO is in gesprek met Gasunie om in de leiding WarmtelinQ een T-stuk op te laten nemen zodat een toekomstig warmtenet in Oostland te zijner tijd kan worden aangesloten op WarmtelinQ. WarmtelinQ heet de leiding die gebruikt gaat worden om restwarmte te transporteren uit de Rotterdamse haven naar Den Haag, gemeenten rondom WarmtelinQ en Westland. Leiden wordt mogelijk ook aangesloten op WarmtelinQ via de leiding WarmtelinQ+. Ook WSO denkt dat het belangrijk is om Oostland aan te kunnen sluiten op WarmtelinQ. Daarom wordt gesproken over het opnemen van een T-stuk in WarmtelinQ zodat later makkelijk een aansluiting is te maken.

Een T-stuk voor Oostland was in het eerste ontwerp van WarmtelinQ nog niet meegenomen. WSO en Gasunie zijn nu vergevorderd in gesprek om dit T-stuk wel op te nemen. Daarnaast wordt gewerkt aan een convenant tussen Gasunie en de WSO-gemeenten maar ook met provincie Zuid-Holland en de ministeries van LNV en EZK om de mogelijkheden voor restwarmtelevering in Oostland nader te onderzoeken. In eerste instantie wordt gedacht aan een aansluiting van 55 MW warmte. Het T-stuk zal echter worden uitgelegd op 110 MW warmte zodat de warmtelevering kan worden opgeschaald. Tekening van dit convenant is voorzien in september en het investeringsbesluit voor WarmtelinQ wordt verwacht in oktober 2021.Pin It on Pinterest