Jaarplan 2024

Wonen, Werken, Leren, Leven en Ondernemen. Hoe ziet het Westland eruit in 2050? Deze vraag stond centraal tijdens de Workshop Ruimtelijke Ontwikkeling, op het kantoor van Waalpartners civil engineering. Tijdens deze bijeenkomst, een coproductie tussen Gemeente Westland en VNO-NCW Westland-Delfland, gingen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en een groot aantal ambtenaren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Westland met elkaar in gesprek om antwoord te geven op de zes grote ruimtevragen van de gemeente Westland: Groen en blauw, Klimaatadaptatie, Energietransitie, Mobiliteit, Woningen en voorzieningen, en Glastuinbouwcluster. 

Jolanda Heistek, directeur van Greenport West-Holland, trapte de bijeenkomst af met een presentatie over de Greenport West-Holland en de gezamenlijke regionale Ruimtelijke Economische Strategie. Een hoogwaardig high-tech cluster bestaande uit tuinbouwproducenten, (technische) toeleveranciers en handel, Research & Development, onderwijs en dienstverlening. 

De Greenport beperkt zich niet alleen tot de tuinbouwproductie, handel en techniek sectoren, ook andere sectoren hebben hier belang bij. De Greenport is de derde Mainport/economie van Nederland met een toegevoegde waarde van circa 15 miljard euro. “Vanuit de regio West-Holland, waaronder het Westland, voeden we 300,000 miljoen mensen en leveren we aan 51 landen. We zijn van enorm groot belang voor de nationale economie. Wees dus ook trots op wat we hier met z’n allen doen. De Greenport zijn wij allemaal.”

“We willen hier met zijn allen wonen, werken, leren, innoveren en ondernemen. Hier hebben we ruimte voor nodig. Alleen door samen te werken in de regio komen we tot een goed toekomstig vestigingsklimaat en een fijne leefomgeving voor onze inwoners. Hiervoor hebben we o.a. een regionale Greenport Horti Campus strategie ontwikkeld en een versnetwerk strategie opgesteld met de haven van Rotterdam. Het vestigingsklimaat, voor het Westland, eindigt niet bij de stoplichten voordat je de A4, of de A20 op rijdt.”

Na de presentatie van Jolanda, zoomde Ernst Fidom, ruimtelijk strategisch regisseur bij de gemeente Westland, in op de feiten en cijfers van het Westland. Het Westland heeft een oppervlakte van circa 9.000 hectare, met bruto 4.500 hectare glastuinbouw. In deze gemeente wonen 112.000 mensen in 46.000 woningen en zijn er 16.000 bedrijven, waarvan 2.000 glastuinbouwbedrijven.

Een overzicht van alle lopende woningbouwprojecten laat zien dat er de komende jaren veel woningen bijgebouwd gaan worden in het Westland. Er moeten rond 2030 ruim 7.500 woningen opgeleverd zijn. Hierin is ook de woningbouw van de Flora Campus Ontwikkeling meegenomen.

Door een versterking van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), moet wonen, werken, ondernemen en de kwaliteit van leven behouden en versterkt worden in de dorpskernen.

Marck Hagen, voorzitter van VNO-NCW Westland-Delfland gaf tijdens zijn toespraak aan dat hij het lastig vind de (toekomst) visie van het Westland uit te leggen aan de verschillende bestuurlijke tafels en overleggen waaraan hij deelneemt. Hij hoopt dat de input van de deelnemers, tijdens de workshop die daarna volgde, hem hiervoor een goed handvat kan geven. Een uitgebeelde visie die hij makkelijk kan overhandigen en waarin staat hoe wij in het Westland willen wonen, werken en genieten.

Hierna gingen de deelnemers in acht verschillende groepen aan de slag en behandelden samen verschillende stellingen, die tot zeer interessante discussies leiden. Yvette Vermeer, Visual Strategist heeft alle resultaten vanuit deze workshops verwerkt in een houtskoolschets met de titel: Op weg naar een toekomstbestendig vestigingsklimaat. Deze houtskoolschets zal dienen als basis voor de verdere discussies en plannen over de ruimtelijke ontwikkelingen in het Westland.

 Pin It on Pinterest