Vacature
Programmasecretaris

Het project ‘Broekpolder 2040: Naar een aanpak voor vitale en energieneutrale glastuinbouwgebieden’ is op donderdag 25 augustus gestart. Met dit project geeft Coöperatie Broekpolder 2040 een versnelling aan de energietransitie van het tuinbouwgebied dat ligt in het Westland, nabij de veilingroute. Het komende anderhalf jaar ontwikkelt de gebiedscoöperatie Broekpolder 2040 samen met Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland een transitiemodel voor glastuinbouw-concentratiegebieden. De coöperatie gaat zelf als eerste aan de slag. Zo worden in samenwerking en op aansturing van bedrijven uit de polder individuele transitieplannen opgezet. Deze worden vervolgens op gebiedsniveau verbonden. Aan de hand van scenario’s wordt congestie en energiemanagement voor het gebied geoptimaliseerd. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar een verbinding met de bebouwde omgeving. Tenslotte worden de gevolgen van alle scenario’s en van alle inspanningen gemeten in een simulatiemodel, dat binnen het project wordt ontwikkeld.

Glastuinbouw Nederland ontwikkelt, vanuit het programma Kas als Energiebron, trainingsmateriaal en verzorgt de excursies om ondernemers te begeleiden in hun keuzeopties. Vanuit Greenport West-Holland en Greenports Nederland worden de resultaten en ervaringen van het gebiedsproces verspreid naar de andere regio’s en tuinbouwgebieden. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een toegekende subsidie vanuit SGEH middelen (Samenwerken aan Groen Economisch Herstel). Erik Persoon, voorzitter van Coöperatie Broekpolder (en bestuurslid van Greenport West-Holland), heeft naast een zakelijke ook een hele persoonlijke reden om zich sterk te maken voor dit project. “We doen dit voor Pip, mijn kleindochter die net is geboren in de Broekpolder. Deze polder wil ook in 2040 een duurzame leef- en werkomgeving zijn voor haar en alle bewoners.”

Op de foto, vlnr: Frank Hollaar energieconsultant, Rutger Lommerse Greenports Nederland, Mark Zwinkels projectleider vanuit Florpartners, Adri Bom-Lemstra Greenports Nederland/ Glastuinbouw Nederland, Erik Persoon Voorzitter Coöperatie Broekpolder, Pierre Grootscholten energieconsultant, Robert Solleveld Glastuinbouw

Lees verder op de website van Greenports Nederland

 Pin It on Pinterest