Kennis en Innovatie

Kennis & Innovatie

De Greenport West-Holland is hét internationale kenniscentrum voor de tuinbouw. Die positie willen we behouden en uitbouwen, onder meer door samenwerking met partners. Bovendien moeten die kennis en innovatie leiden tot nieuwe verdienmodellen voor zowel individuele ondernemers als voor de gehele regio.
In 2030 moeten Greenport-partners samenwerkingen opgezet hebben met partijen in strategische landen. Bovendien zal de export van kennis en techniek – het exporteren van lokale concepten voor voedsel- en sierteeltketen – een meerderheidsbijdrage leveren aan de export uit de sector en daarmee aan de economische betekenis van de sector.

Wat doet Greenport?

De kennis binnen het Nederlandse tuinbouwcluster is van internationale wereldklasse. De Greenport zet zich in voor de verdere verspreiding van die kennis, onder meer richting ondernemers en studenten. Daarbij staat samenwerking centraal. Voorbeelden daarvan zijn de Greenport Horti Campus, de Food Innovation Academy en Food for the Future.

Om innovatie te bevorderen ontwikkelt de Greenport een Framework Innovatiepact en organiseren we diverse bijeenkomsten.

 

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: Ernst van de Ende (WUR)
Kennis & Onderwijs: Gert Kant (Lentiz)
Ondernemers: Martin van Gogh (Hoogendoorn)

 

Bestuurslid aan het woord

Theo Duijvestijn

Theo Duijvestijn

Wethouder o.a. Economie, Greenport (Gemeente Westland)

Theo, bestuurslid greenporthorticampus over kennis en innovatie;

Ik zet mij in voor een concurrerend glastuinbouwcluster, dat hét internationale kenniscentrum is op het gebied van veredeling, inhoudsstoffen, gebruik van restmaterialen, teelt en techniek. Daarbij gaat het om het realiseren van de Greenport Horti Campus, het versnellen van de energietransitie, modernisering van het teeltareaal en het vergroten van de verdiencapaciteit

Ambitie

 

 • Greenport West-Holland is kennisleverancier in en voor een groeiend aantal landen. Uitwisseling van studenten is gegroeid
 • Er zijn in 2030 samenwerkingen opgezet met partners in strategische landen. En met lokale kennisinstellingen om onderzoek te doen naar lokale omstandigheden om het Nederlandse product beter te laten aansluiten op de behoefte in de regio.
 • Ondernemers weten de kennis tot waarde te brengen door nieuwe product-markt-combinaties
 • Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemers.
 • In 2030 zal de export van kennis en techniek – het exporteren van lokale concepten voor voedsel- en sierteeltketen- een meerderheidsbijdrage leveren aan de export uit de sector en daarmee aan de economische betekenis van de sector
 • De Greenport Horti Campus is in 2030 een natuurlijke dominante spil in het internationale kennisnetwerk, een ontmoetingslocatie tussen theorie en praktijk met een sterke en aantrekkelijke onderwijs / onderzoeksfunctie.

 

Resultaat

 

De Greenport WO is in 2030 een centrum voor scholing, kennis, innovatie en onderzoek en is in staat dit in en buiten de regio te gelde te maken. Daarnaast zorgt de sector voor gevarieerde en vooral hoogwaardige werkgelegenheid.

Projecten

 

 • Innovatiepact
 • Greenport HortiCampus
 • Greenport HortiCampus 3.0
 • Van pioniers naar mainstream
 • Fieldlab Smartfood
 • Samenwerking rond kennis en innovatie in 7 Greenportregio’s
 • Er zijn in 2030 samenwerkingen opgezet met partners in strategische landen. En met lokale kennisinstellingen om onderzoek te doen naar lokale omstandigheden om het Nederlandse product beter te laten aansluiten op de behoefte in de regio.
 • Ondernemers weten de kennis tot waarde te brengen door nieuwe product-markt-combinaties
 • Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemers.
 • In 2030 zal de export van kennis en techniek – het exporteren van lokale concepten voor voedsel- en sierteeltketen- een meerderheidsbijdrage leveren aan de export uit de sector en daarmee aan de economische betekenis van de sector
 • De Greenport Horti Campus is in 2030 een natuurlijke dominante spil in het internationale kennisnetwerk, een ontmoetingslocatie tussen theorie en praktijk met een sterke en aantrekkelijke onderwijs / onderzoeksfunctie.

 

Themacoördinator

 

Jan Willem Donkers

Jan Willem Donkers

Accountmanager Tuinbouw & Agribusiness bij Hogeschool Inholland Delft

 

 

 

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest