Jaarplan 2024

De Nederlandse tuinbouw heeft alle kennis en expertise in huis om internationale megasteden te voorzien van gezonde en lekkere producten. Maar stel dat een ‘mega-city’ de Nederlandse tuinbouw wil inschakelen, hoe werkt dat dan? Daaraan werkt het Fieldlab FreshTeq. “We ontwikkelen concepten voor Feeding and greening the mega-cities.”

De tuinbouw is zeer internationaal georiënteerd. Het gros van de in Nederland geproduceerde groenten en bloemen wordt geëxporteerd. Maar een tomaat of gerbera uitvoeren is wat anders dan bijvoorbeeld het verkopen van een compleet concept of een complex project – bijvoorbeeld voor een grootschalig tuinbouw productiegebied of zelfs een complete versketen.

Dat is grofweg de achtergrond van de oprichting van de Stichting FreshTeq Business Innovation Support en het Fieldlab dat in World Horti Center zal worden gevestigd. Doel van beide platformen – die aan elkaar gelieerd zijn en gezien kunnen worden als een tweetrapsraket – is business- en technologie-ontwikkeling en het ontwerp van geïntegreerde systemen en oplossingen. De stichting heeft daarbij de rol van businessontwikkelaar en -makelaar: het is de vooruitgeschoven post van het Nederlandse tuinbouwcluster en legt contact met mogelijke opdrachtgevers.

Het Fieldlab is het fysieke platform en de ‘werkplaats’ waar het Nederlandse tuinbouwcluster haar nieuwe producten en systemen kan testen. Doel is om als cluster daadwerkelijk gezamenlijk tot geïntegreerde toepassingen te komen en gezamenlijk productontwikkeling en systeeminnovaties op te pakken. Hiermee wordt een aantrekkelijke ‘etalage’ van de Nederlandse tuinbouw gecreëerd. Dus: stel dat bijvoorbeeld een buitenlandse overheid interesse heeft in de realisatie van een groot kassengebied met een adequate kennisinfrastructuur en logistieke voorzieningen. Fieldlab gaat dan aan de slag met de vraag: hoe kan een samenwerkingsverband van Nederlandse toeleveranciers, kennisinstellingen en tuinbouwondernemingen daarop dan inhaken?

De werkplaats

Frank Hollaar

“De tuinbouw is gebaat bij een nieuw verdienmodel dat verder gaat dan het verkopen van tomaten of kassen”, vertelt Frank Hollaar manager Fieldlab FreshTeq. Het platform is een samenwerking tussen TU Delft, TNO, Wageningen University -Glastuinbouw, Greenport HortiCampus, Innovation Quarter en de Demokwekerij en ontving onlangs financiering van Kansen voor West II.

Binnen Fieldlab FreshTeq ontwikkelen deze partijen samen met het bedrijfsleven concepten en concrete producten voor mogelijke internationale opdrachtnemers. “Fieldlab FreshTeq kun je zien als de werkplaats. Het is dan ook echt een doe-club: we werken aan concrete producten en concepten, onder meer op het gebied van kastypen, digitalisering, watermanagement en indoor farming.”

De Nederlandse tuinbouw is al ver in die thema’s. Maar ergens veel ervaring mee hebben betekent niet automatisch dat je het ook goed kunt verkopen en op de juiste manier samenwerkt bij het behalen van je doelen. De beoogde opdrachtgevers waar het Fieldlab zich op richt zijn sowieso ‘anders’. Dit zijn partijen die niet eenmalig een investeringsproject willen doen, maar behoefte hebben aan systeemoplossingen voor specifieke regio’s of stedelijke gebieden, zoals het voeden van een mega-stad. “Fieldlab FreshTeq ontwikkelt dus concepten voor Feeding and greening the mega-cities.”

Over schaduw stappen

Kern van FreshTeq is het Nederlandse tuinbouwcluster over haar eigen schaduw heen te laten stappen, vertelt Hollaar. Immers, opdrachtgevers met grootschalige plannen willen niet onderhandelen met een ontelbaar aantal kleine aanbieders; ze willen een geïntegreerde oplossing. En die oplossing kan – waarschijnlijk – niet geboden worden door één leverancier; daarvoor is samenwerking nodig, misschien zelfs met bedrijven die ongeveer hetzelfde product bieden.

Hollaar: “De kunst is het om de juiste partijen bij het juiste project bij elkaar te brengen. Dat betekent ook: iets aan een ander kunnen doorspelen wanneer dat in het gezamenlijk belang is. In de toekomst zullen dus vaak tijdelijke consortia gezamenlijk werken aan een gezamenlijk project. De Nederlandse bedrijven zullen zich in de toekomst misschien nog verder gaan specialiseren en zich richten op de optimalisatie van hun kennis en ervaring voor de mondiale tuinbouw. En dat is bittere noodzaak als in de toekomst ook multinationals zich mogelijk meer en meer op de agrifoodsector zullen gaan richten en geduchte concurrenten zullen gaan vormen.”

“We ondersteunen het Fieldlab FreshTeq van harte. Het Fieldlab sluit naadloos aan op de strategie Feeding & Greening mega-cities van de Greenport”, stelt Jolanda Heistek programmamanager Greenport.

Meer over Feeding & Greening mega-cities

Meer informatie over FreshTeq.nlPin It on Pinterest