Vacature
Programmasecretaris

Sinds enkele decennia weet bijna iedereen: de Nederlandse tuinbouw moet op zoek naar een nieuw model. De sector is namelijk nog voor een te groot deel ingericht volgens oude structuren. De tuinbouw moet moderner, er is een transitie nodig. Maar dan de hamvraag: hoe moet die transitie eruit zien?

Er zijn de afgelopen jaren veel antwoorden bedacht voor die vraag. ‘Marktgericht’ en ‘Duurzaam’ kwam in bijna ieder antwoord voor. ‘Luisteren naar de consument’ ook, net als ‘Focus’, ‘Segmenteren’ en ‘Verdienmodellen’. Maar al die antwoorden misten samenhang, toekomstvisie en duidelijke keuzes.

Maar toen was er ‘Feeding & Greening Mega-cities’, dat we samen met Greenboard- & EPZ-lid Martin van Gogh van Hoogendoorn Growth Management ontwikkelden. U heeft er afgelopen jaar ongetwijfeld over gelezen of gehoord. Deze strategie geeft richting aan de uitvoeringsagenda van de Greenport Visie 2030.

Maar voor de zekerheid: het idee achter ‘Feeding & Greening Mega-cities’ is dat wordt geïnvesteerd in kennis & innovatie, zodat we de thuismarkt West-Europa op de meest duurzaamste wijze kunnen voorzien van gezondheid & geluk. De concepten die we op dat vlak ontwikkelen kunnen we internationaal vermarkten als oplossing ‘Exportproduct ’ voor maatschappelijke vraagstukken.

De Greenport heeft ‘Feeding & Greening Mega-cities’ geadopteerd als strategie. Ofwel: dit bepaalt wat we wél en wat we níet doen voor een vitale en duurzame toekomst van het tuinbouwcluster. (Voor de volledigheid: de Greenport richt zich niet op de bovenste doodlopende weg, maar op de succesvolle afslag).

Het afgelopen jaar hebben we veel partijen – binnen en buiten de sector – verteld over deze strategie, en zonder uitzondering was iedereen enthousiast. ‘Eindelijk een samenhangend verhaal met een duidelijke toekomstvisie’ is een veelgehoorde reactie.

Het model blijkt zo succesvol dat het een eigen leven leidt. Op steeds meer plekken kom ik de term ‘Feeding & Greening Mega-cities’ tegen. En met enige regelmaat krijgen we verzoeken om bijvoorbeeld het projectplan. Maar nee, het is geen project. ‘Feeding & Greening Mega-cities’ is onze gezamenlijke toekomst, niet alleen regionaal maar ook voor de landelijke Greenport-samenwerking.

De weg naar de toekomst is echter zelden een rechte lijn. Vergelijk het met uw vakantie naar een zonnig oord. Voordat u naar het zuiden reist komt u ook op onverwachte plekken. De kledingwinkel bijvoorbeeld, om strandkleding te kopen. Het gemeentehuis om uw paspoort te verlengen. En zelfs het koelvak van de supermarkt voor lekkers onderweg. Om bij uw reisdoel te komen maakt u dus een paar dagen (of misschien zelfs weken) een kronkelende lijn. Maar als u terugkijkt ziet u de samenhang.

We realiseren ons dat vooruitgang alleen zichtbaar is als je soms in de achteruitkijkspiegel kijkt. Daarom hebben we onlangs ons jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Geen papieren verslag, maar een digitale uitgave.
Op onze website ziet u welke resultaten we boekten in 2016 en vindt u een groot aantal video-interviews over onze thema’s.

Bekijk ons digitale jaarverslag

Denk tijdens het lezen en kijken van dat jaarverslag telkens aan ons verhaal, ‘Feeding & Greening Mega-cities’. En hopelijk ziet ook u de stip aan de horizon: een duurzame en vitale toekomst voor ons tuinbouwcluster.

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest