Vacature
Programmasecretaris

Dé weg naar resultaat

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster.

Dat we gekozen hebben voor een digitaal jaarverslag heeft een aantal redenen. Allereerst is een digitaal jaarverslag goedkoper en flexibeler dan een gedrukt jaarverslag. Maar minstens zo belangrijk is dat de Greenport zich richt op de toekomst van het regionale tuinbouwcluster. Die toekomst zal voor een groot deel draaien om digitalisering. Een online jaarverslag sluit dus naadloos aan op onze ambities en onze toekomstvisie.

In dit jaarverslag kijken we op verschillende manieren terug op 2016. Zo vindt u hier de belangrijkste mijlpalen per thema, interviews met stakeholders, financiële resultaten en een terugblik op de evenementen waarbij we betrokken waren.

Thema van dit jaarverslag is ‘De weg naar resultaat’. Daarmee willen we uitdrukken dat resultaat ons doel is. Maar de weg daarnaartoe is minstens zo relevant, leerzaam en nuttig. We hopen dat u die mening deelt na het surfen door dit digitale document.

Namens Greenport West-Holland,

Jolanda Heistek
Programmamanager

 

Onze ambities

• Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen
• Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden
• Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen
• Nieuwe internationale hubs
• Internationaal kenniscentrum

2016 in Vogelvlucht

 

Onze thema’s

De Greenport richt zich bij het werken aan de toekomst voor het regionale tuinbouwcluster op een aantal thema’s. Voor elk van deze thema’s is een projectleider actief. De thema’s worden gedragen door bestuurlijk en inhoudelijk ambassadeurs.

icon logistiek Agrologistiek

icon energie Energie

 Gebiedsontwikkeling

icon gezondheid
Gezondheid & Geluk

icon internationalisering Internationalisering

icon kennis Kennis & Innovatie

icon water Water

 

Een greep uit de resultaten in 2016

In 2016 werden binnen de thema’s onder meer de volgende resultaten geboekt:

  • Het programma Feeding & Greening the Mega-cities kreeg een nadrukkelijke rol, in samenwerking met de Economische Programmaraad Zuidvleugel en Innovation Quarter.
  • De Greenport was in 2016 zeer nauw betrokken bij de Roadmap Next Economy. Dit is de routekaart naar de transitieopgaven voor een duurzame en toekomstbestendige economie voor de metropoolregio (MRDH). In het Regionaal Investeringsprogramma hebben veel Greenportprojecten een plaats gekregen. De samenwerking op de thema’s Herstructurering, Energie en Logistiek met de coalitie HOT maken ook onderdeel uit van de Strategische gebiedsontwikkeling.
  • Op het gebied van Agrologistiek & Infrastructuur werd gestart met een onderzoek naar de toekomst van de verschillende agrologistiek(e terreinen) in de regio. Voor infrastructuur is de aandacht gevestigd op de Greenport Corridor en de Holland Rail Terminal. Het netwerk is versterkt in ondernemerscollectief Greenport-Mainport Rotterdam en Logistieke corridor A12 met VNO NCW West.
  • Biobased – plantinhoudstoffen & reststromen was een belangrijk speerpunt binnen het thema Gezondheid & Geluk. Zo intensiveerde de regionale samenwerking, onder meer binnen Bio Base GreenportWO. En is een start gemaakt met een gezamenlijk programma voor de 4 Greenports in Zuid Holland. Met de toekenning van het Interreg programma Bioboost wordt samenwerking binnen Europa opgezet. Samen met het Foodcluster Rotterdam is veel energie gestoken in de verbinding tussen de stad en de tuinbouw.
  • Samenwerking stond ook centraal binnen het thema Kennis & Innovatie, onder meer op het gebied van Greenport Horti Campus, de Food Innovation Academy en Food for the Future. Ook is een Framework Innovatiepact ontwikkeld. Om innovatie te bevorderen zijn er succesvolle bijeenkomsten met ondernemers geweest: Horticulture in Transition, MINT (Maatschappelijke Inpassing Nieuwe Technologie). De eerste stappen zijn gezet met andere Greenports naar een landelijke kennisagenda, op gebied van duurzaamheid, ketentransitie en biobased, die aansluit bij de Topsectoren en de EU.
  • Binnen het thema Duurzame energietransitie werd onder meer de CO2 Smart Grid ondertekend en waren er succesvolle kennis overdracht en netwerk bijeenkomsten, onder meer het Energiecongres over geothermie en de Meet & Greet Energie. Bovendien werd een start gemaakt met een EnergieAkkoord.
  • Binnen het thema Water was er het project DIG (Dynamische Inzet van Gietwaterbassins), samen met Hoogheemraadschap Delfland en LTO Noord Glaskracht. Dit leidde tot de start van een Greenport Water & Innovatieagenda.

Onze evenementen in 2016

De Greenport was in 2016 betrokken bij tal van evenementen. Een aantal daarvan organiseerden we zelf, zoals het Jaarevent in mei. Daarnaast was de Greenport bij een groot aantal bijeenkomsten betrokken als mede-organisator en/of initiator.

Bekijk alle evenementen

Het netwerk

De Greenport is een triple helix-organisatie. Dat betekent dat in de Greenport drie partijen samenwerken: overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur en in de Greenboard. Zij geven sturing aan de werkzaamheden van de organisatie en het Programmateam. Maar het netwerk van de Greenport is nóg uitgebreider: zo wordt onze nieuwsbrief (de Update) ontvangen door enkele duizenden professionals.

Lees meer over ons netwerk

Werken aan de Next Economy

Het tuinbouwcluster speelt een grote rol binnen de regionale economie. Daarom is de Greenport betrokken bij initiatieven om die regionale economie toekomstbestendig en duurzamer te maken. Een voorbeeld daarvan is de Roadmap Next Economy. Doel van deze routekaart is een toekomst met een lagere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar ook op landelijk niveau moet gewerkt worden aan de economie. Zo werd in 2016 NL Next Level gepresenteerd.

Lees meer over de Next EconomyPin It on Pinterest