Vacature
Programmasecretaris

 

 

 

 

Gebiedsontwikkeling

De Greenport werkt aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Daarbij hebben we een aantal ambities: Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen, Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden, Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen, Nieuwe internationale hubs en  Internationaal kenniscentrum.

Aan die ambities werken we binnen een aantal thema’s. Een daarvan is Gebiedsontwikkeling (de andere thema’s vindt u in de menubalk aan de rechterkant van deze pagina). Ons speerpunt op het gebied van Gebiedsontwikkeling in 2016 was: De economie van morgen wordt vandaag gemaakt. Daarom is de Greenport actief als het gaat om mede-creëren van die toekomst. We zijn betrokken bij tal van denktanks en uitvoeringsorganisaties.

De Greenport was in 2016 zeer nauw betrokken bij de Roadmap Next Economy. Dit is de routekaart naar de transitieopgaven voor een duurzame en toekomstbestendige economie voor de metropoolregio (MRDH). In het Regionaal Investeringsprogramma hebben veel Greenportprojecten een plaats gekregen. De samenwerking op de thema’s Herstructurering, Energie en Logistiek met de coalitie HOT maken ook onderdeel uit van de Strategische gebiedsontwikkeling.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste resultaten die in 2016 zijn geboekt.

Adri Bom-Lemstra (Gedeputeerde Zuid-Holland / voorzitter Greenport)

Roadmap Next Economy

De Roadmap Next Economy (RNE) bevat scenario’s en een handelsperspectief die aangeven welke projecten en plannen nodig zijn om optimaal te kunnen inspelen op de wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen. De Roadmap Next Economy (RNE) bestaat uit vijf transitiepaden:

  • Digital Gateway to Europe (naar nul marginale kosten)
  • Smart Energy Delta (naar nul koolstof)
  • Circular Economy (naar nul afval)
  • Entrepreneurial Region (naar nieuwe productiviteit)
  • Next Society (naar een inclusieve maatschappij)

Op 22 juni werd de eerste versie van de Roadmap Next Economy gepresenteerd (lees het verslag op de website van MRDH). Transitieprofessor Jan Rotmans en voorzitter van de Strategy Group gaf tijdens deze bijeenkomst een presentatie waarin onder meer de transitiepaden worden toegelicht.

De tuinbouw speelt op veel manieren een hoofdrol in de Roadmap Next Economy. Allereerst wegens de aanleiding voor de routekaart: de tuinbouw is een van de pijlers van de regionale economie én voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van fossiele energie. Maar tegelijk biedt de tuinbouw concrete oplossingen voor een aantal van de transitiepaden.

De Greenport is dan ook nauw betrokken bij de samenstelling van de Roadmap Next Economy, onder meer als vast lid van de Strategy Group. Komend jaar (2017) zullen we de Roadmap concreet gaan vertalen naar onze Greenport.

Coalitie HOT

De Coalitie Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) zet zich op dit moment vooral in om herstructurering en modernisering in het Westland een impuls te geven.In dat kader hebben het Werkboek Westland opgesteld. Dit Werkboek is een uitwerking van het Strategisch handelingsperspectief Greenport West-Holland en is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers en koepelorganisaties in de tuinbouw.

Het Werkboek Westland beschrijft welke kansen er liggen voor modernisering, energietransitie en bereikbaarheid van het Westlandgebied, inclusief Midden-Delfland en Hoek van Holland. Het maakt inzichtelijk waar investeringen wenselijk zijn om die kansen te benutten. Een uitgebreide analyse van het gebied, een overzicht van reeds ontplooide activiteiten en een ruimtelijke economische strategie voor de nabije toekomst zijn onderdeel van het Werkboek.

In de praktijk betekent dit dat de komende tijd wordt ingezet op:

  • versnelling van de modernisering/herstructurering (focus Westland).
  • versnelling van de energietransitie in Greenport West-Holland door in een periode van 5 jaar 8 geothermieprojecten in voorbereiding dan wel gerealiseerd te hebben.
  • onderzoek naar de integrale ontwikkeling in de corridor A4-Veilingroute-A20, waarbij onder andere de doorstroming op de Veilingroute verbeterd wordt.

Begin 2017 wordt gestart met een ‘Werkboek Oostland’.

 

Themacoördinator

Peter Verbon

Peter Verbon

Provincie Zuid-Holland

Ambassadeur

Triple helix: Adri Bom
In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest