Jaarplan 2024

 

 

 

 

Energie

De Greenport werkt aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Daarbij hebben we een aantal ambities: Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen, Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden, Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen, Nieuwe internationale hubs en Internationaal kenniscentrum.

Aan die ambities werken we binnen een aantal thema’s. Een daarvan is Energie (de andere thema’s vindt u in de menubalk aan de rechterkant van deze pagina). Ons speerpunt op het gebied van Energie in 2016 was: De tuinbouw is een van de meest duurzame sectoren van het land. Maar vooral op het gebied van energie zijn nog grote stappen te zetten, onder meer met de warmterotonde, geothermie en Het Nieuwe Telen. Zo werd onder meer de CO2 Smart Grid ondertekend en waren er succesvolle kennisoverdracht en netwerkbijeenkomsten, onder meer het Energiecongres over Geothermie en de Meet & Greet Energie. Bovendien werd een start gemaakt met een EnergieAkkoord.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste resultaten die in 2016 zijn geboekt.

José van Egmond (gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Meet & Greet Energie/EnergieAkkoord

Op maandag 12 december vond de tweede Meet & Greet Energie van de Greenport en Pijnacker-Nootdorp plaats, met als thema ‘Duurzame energie in de Greenport’. Het aantal deelnemers was flink hoger dan vorig jaar, namelijk ruim 100. Daarvan was ruim 60 procent ondernemer.

Tijdens de Meet & Greet werden bezoekers geïnformeerd over onder meer een aantal projecten op het gebied van alternatieve bronnen. Daarnaast was er veel aandacht voor het EnergieAkkoord, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. Dit akkoord bevat afspraken over het behalen van de doelen voor 2030 op het gebied van de uitstoot van CO2, verduurzaming en energieverbruik.

Congres ‘Energietransitie en Geothermie’

26 mei was in ‘s-Gravenzande het congres ‘Energietransitie en Geothermie’, georganiseerd door de gemeente Westland, het Platform Geothermie en Greenport West-Holland. Tijdens het congres werd ingegaan op onder meer de financiering van alternatieve vormen van energie, belangrijke randvoorwaarden en toekomstperspectieven. Het congres telde 250 bezoekers, waaronder veel tuinbouwondernemers uit de regio.

CO2 Smart Grid

Greenport West-Holland was in 2016 een van de ondertekenaars van een overeenkomst om CO2-uitstoot terug te dringen. Zo wordt gewerkt aan een CO2 Smart Grid, waarbij CO2 wordt afgevangen bij bedrijven, en vervolgens wordt hergebruikt, bijvoorbeeld in de tuinbouw. De ondertekening vond plaats tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam.

De ondertekenaars bestaat uit een groep van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen. Ze streven ernaar om binnen 15 jaar ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar te hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Roadmap Next Economy

De energietransitie is een van de belangrijkste onderwerpen in de Roadmap Next Economy. Startpunt van deze routekaart voor de toekomst van de regio is namelijk het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Zie elders op deze website voor meer informatie over de Roadmap Next Economy.

Leon Ammerlaan (Ammerlaan TGI)

Themacoördinator

Marc Wiese

Marc Wiese

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ambassadeurs

Triple Helix: Ted Duijvestijn, José van Egmond
Ambassadeurs Greenboard: Frank Binnekamp, Theo Ammerlaan, Gert Jan vd Berg, Wilko Wisse, Nico Persoon, Dick Verbeek, Jeroen Straver,
Werkgroep: Mark van der Steen, Isabelle Opstall, Marc Wiese, Gerdien Priester, Jeroen Straver

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest