Jaarevent 2023

 

 

 

 

Inspirerende en leerzame evenementen

De Greenport was in 2016 zeer zichtbaar voor het netwerk, onder meer middels een groot aantal evenementen. Zo organiseerden we in 2016 een aantal Greenboard-bijeenkomsten (voor onze samenwerkingspartners) en het Jaarevent (voor een breder publiek). Daarnaast waren we mede-organisator van een groot aantal bijeenkomsten, zoals Horticulture in Transition, MINT, de Meet & Greet Energie, het Energiecongres  en de Powerlunch. Al die bijeenkomsten samen trokken meer dan 1.000 bezoekers. Verder mocht de Greenport in 2016 veel bijeenkomsten opluisteren met een pitch of presentatie.

Jaarevent

Op vrijdag 15 april vond bij Anthura in Bleiswijk het Jaarevent ‘Op stoom naar Greenport 2020’ van Greenport West-Holland plaats. Met ruim 200 bezoekers keken we naar de toekomst van het tuinbouwcluster. De belangrijkste boodschap: de tuinbouw moet zich nóg meer richten op de stedelijke bevolking van grote West-Europese steden.
VerslagFoto’sVideo

MINT

Op 13 december 2016 vond bij de Anthura in Bleiswijk een sessie plaats in samenwerking met Greenport West-Holland met 26 deelnemers waaronder top-glastuinbouw-ondernemers, ontwikkelaars van technologie (o.a. robots) voor de glastuinbouw en vertegenwoordigers van de nationale greenport 3.0-agenda, tuinbouwjongeren Oostland en Provincie Zuid-Holland.
Verslag

Horticulture in transition

De maatschappij verandert sneller dan ooit. De (regionale) tuinbouwsector verandert mee. BO-MIRT en Greenport West-Holland onderzoeken welke toekomst de sector heeft, wat daarvoor ondernomen moet worden is en wat de gevolgen zijn. In dit kader vond op 11 juli een bijeenkomst plaats: ‘Horticulture in transition’. Daarin stonden enkele sprekers en tientallen tuinbouwprofessionals uitgebreid stil bij de toekomst.
Verslag

Meet & Greet Energie

Binnen de tuinbouw is steeds meer aandacht voor alternatieve bronnen voor energie. Maar dat bewustzijn moet worden omgezet in meer concrete projecten en in snelheid. Dat was de belangrijkste boodschap van de Meet & Greet Energie die Greenport West-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp organiseerden op 12 december.
Verslag – Video

Energiecongres

Alternatieve energiebronnen maken de tuinbouw minder afhankelijk van onder meer geopolitieke ontwikkelingen. Er is echter niet één alternatief: de toekomstige energievoorziening van de tuinbouw zal bestaan uit een combinatie van bronnen, zoals geothermie, zonne-energie en restwarmte. Dat was de belangrijkste conclusie van het congres ‘Energietransitie en Geothermie’ van 26 mei, georganiseerd door de gemeente Westland, het Platform Geothermie en Greenport West-Holland.
Verslag

 

Dutch Agri Food Week

Tijdens Dutch Agri Food Week, van 12 tot en met 25 oktober, kon heel Nederland nieuwe inzichten opdoen over de toekomst van voedsel in Nederland en de wereld. En die kans hebben velen gegrepen! Dutch Agri Food Week 2016 trok – met meer dan honderd evenementen – zo’n dertigduizend bezoekers. De Greenport organiseerde tijdens de DAFW een aantal evenementen (zie onder dit tekstblok).
Verslag

World Food Day

Zondag 16 oktober was het wereldvoedseldag. De dag waarop wereldwijd stil wordt gestaan bij uitdagingen in ons voedselsysteem en met name bij de vraag: hoe zorgen we voor goed, veilig, voldoende en gezond voedsel voor iedereen? In Rotterdam werd wereldvoedseldag gevierd met het nieuwe festival World Food Day. Het evenement trok ruim 6.000 bezoekers. World Food Day werd georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Rabobank en de Greenport.
Verslag – Video

Smart Fresh Tour

Deelnemers aan de Food Valley Expo konden op 13 oktober een rondrit door de Greenport maken. Een internationaal gezelschap (afkomstig uit zes landen) bezocht drie bedrijven Gebr. Duijvestijn Tomaten, Koppert Cress, en Nature’s Pride. Ze zagen hoe ‘the Dutch’ zaken doen en hoe ze in staat zijn hun bedrijven (fors) boven de middelmaat te ontwikkelen door toegevoegde waarde te creëren.
Verslag – Video

Powerlunch

Ruim twintig professionals uit de tuinbouw namen afgelopen 21 oktober deel aan een Powerlunch van Koppert Biological Systems en Greenport West-Holland in het kader van Dutch Agri Food Week. Centrale vraag tijdens deze lunch was: waar is de consument? Uit cijfers blijkt namelijk, dat de consumptie van groente en fruit achterblijft.
Verslag

Enorm bereik Dutch Agri Food Week en World Food Day

Vele miljoenen Nederlanders hebben dankzij de Dutch Agri Food Week en World Food Day een kijkje in de keuken van de tuinbouw genomen. Het programma van de Dutch Agri Food Week telde dit jaar ruim honderd evenementen. Via social media en berichten in de pers over Dutch Agri Food Week werden gedurende een half jaar 12,9 miljoen mensen bereikt. Alleen al in oktober werden 7,19 miljoen mensen bereikt. De website www.dutchagrifoodweek.nl telde afgelopen jaar ruim 12 duizend unieke bezoekers.

World Food Day trok ruim 6.000 bezoekers. Ruim 1.200 mensen namen deel aan een van de excursies, zoals naar Tomatoworld en Bakker Barendrecht. De website www.worldfoodday.nl trok meer dan 14.000 unieke bezoekers. Via social media werden 42.000 mensen bereikt. Online berichtgeving bereikte 15.000 mensen. Berichtgeving op radio, tv en in printmedia bereikte 17.000 mensen.

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest