Vacature
Programmasecretaris

 

 

 

 

De route naar de Next Economy

Hoe maken we de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag toekomstbestendig? Dat is de kernvraag van de Roadmap Next Economy (RNE). Overheden, kennisinstellingen en ondernemers werken gezamenlijk aan deze routekaart voor de nieuwe economy. Ook de Greenport is nauw betrokken bij de RNE, onder meer als lid van de strategiegroep.

Samenwerking in de Triple Helix

De Roadmap Next Economy is een initiatief van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), waaronder 23 gemeentes vallen. De MRDH heeft de bekende econoom Jeremy Rifkin en zijn internationale team van consultants (Third Industrial Revolution Consulting Group) opdracht gegeven een Roadmap te maken, samen met stakeholders uit de regio.

Die stakeholders zijn samenwerkende partijen uit de triple helix, dus: overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Ook de Greenport is een van de betrokken partijen. Zo is de Greenport lid van de strategiegroep van de Roadmap.

Jeremy Rifkin over de Roadmap

Vijf transitiepaden

De Roadmap Next Ecomomy bevat vijf transitiepaden. Elk transitiepad pakt een zwak punt of een bedreiging aan op basis van één of meer regionale sterke punten. Doel daarvan is dat de regionale economie wordt bevorderd en meer banen worden gecreëerd.

De vijf transitiepaden zijn:

  • Digital Gateway
  • SMART Energy Delta
  • Circular Economy
  • Entrepreneurial Region
  • Next Society

Lees meer over de Roadmap Next Economy

NL Next Level

Niet alleen de regionale economie verdient aandacht, ook de landelijke economie moet naar een nieuw niveau gebracht worden. Dat is de boodschap van de visie ‘NL Next Level’ van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. NL Next Level vertelt voor welke uitdagingen Nederlandse ondernemers staan, waaronder de energietransitie, internationalisering en digitalisering.
Interview Bert Mooren (VNO-NCW West)

Campagnevideo NL Next Level

Coördinator

Jolanda Heistek

Jolanda Heistek

Programmamanager Greenport West-Holland

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest