Vacature
Programmasecretaris
Strategische gebiedsontwikkeling

Roadmap Next Economy

Hoe maken we de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag toekomstbestendig? Dat is de kernvraag van de Roadmap Next Economy (RNE). Overheden, kennisinstellingen en ondernemers werken gezamenlijk aan deze routekaart voor de nieuwe economy. Ook de Greenport is nauw betrokken bij de RNE, onder meer als lid van de strategiegroep.

voorkant-rneWaarom de Roadmap Next Economy?

De Metropool Rotterdam-Den Haag is een kernregio van Nederland. Zo is deze regio verantwoordelijk voor 20 procent van het Bruto Nationaal Product. Maar volgens de OESO benut de regio het economisch potentieel niet voldoende. Dat wordt deels bevestigd door recente cijfers over onder meer het regionaal product en de werkloosheid. Daarbij komt dat de regio sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Volgens de OESO moet binnen de regio meer worden samengewerkt en moet meer kruisbestuiving plaatsvinden tussen economische sectoren (bron: rapport Roadmap Next Economy) Dit is het startpunt voor de Roadmap Next Economy.

Wie maakt de Roadmap Next Economy?

De Roadmap Next Economy is een initiatief van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), waaronder 23 gemeentes vallen. De MRDH heeft de bekende econoom Jeremy Rifkin en zijn internationale team van consultants (Third Industrial Revolution Consulting Group) opdracht gegeven een Roadmap te maken, samen met stakeholders uit de regio. Die stakeholders zijn samenwerkende partijen uit de triple helix, dus: overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Ook de Greenport is een van de betrokken partijen. Zo is de Greenport lid van de strategiegroep van de Roadmap.

Wat is de Roadmap Next Economy?

De Roadmap Next Economy is een routekaart voor de komende 10 tot 20 jaar voor de regionale economie. De Roadmap bevat scenario’s en een handelsperspectief: deze geven aan welke projecten en plannen nodig zijn om optimaal te kunnen inspelen op de wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen. Doel is een pakket aan investeringen en projecten, zodat de internationale concurrentiekracht van de regio versterkt en nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Vijf transitiepaden

De Roadmap Next Ecomomy bevat vijf transitiepaden. Elk transitiepad pakt een zwak punt of een bedreiging aan op basis van één of meer regionale sterke punten. Doel daarvan is dat de regionale economie wordt bevorderd en meer banen worden gecreëerd.

De vijf transitiepaden zijn:

  • Digital Gateway
  • SMART Energy Delta
  • Circular Economy
  • Entrepreneurial Region
  • Next Society

Wat is de Next Economy?

Volgens econoom Rifkin is momenteel de Derde Industriële Revolutie gaande, met systeemveranderingen op het gebied van communicatie, logistiek en energie. Resultaat is een nieuwe economie. Kernbegrippen zijn duurzame energie, circulaire economie en climate resilience. Daarnaast is het een economie die inclusief is, sociale waarde creëert en solidariteit en ondernemerschap stimuleert. Concreet voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag betekent dat een economie met innovaties in onder meer voedselvoorziening, energieproductie en maakindustrie.

‘Angst is een hele slechte raadgever. We zitten nu in een periode van chaos. Maar transities uit het verleden leren ons dat chaos ook kansen biedt. Het oude werkt niet meer en het nieuwe moet nog vormen. Het zijn niet de grootste of slimste bedrijven die overleven, maar de meest wendbare! Als je dingen wezenlijk wil veranderen, heb je chaos nodig. En geloof me, die wordt de komende tien jaar nog veel groter.’

Jan Rotmans

hoogleraarPin It on Pinterest