Jaarplan 2024

 

 

 

 

Internationalisering & positionering

De Greenport werkt aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Daarbij hebben we een aantal ambities: Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen, Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden, Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen, Nieuwe internationale hubs en Internationaal kenniscentrum.

Aan die ambities werken we binnen een aantal thema’s. Een daarvan is Internationalisering & Positionering (de andere thema’s vindt u in de menubalk aan de rechterkant van deze pagina). Ons speerpunt op het gebied van Internationalisering & Positionering in 2016 was: Voor ondernemers is het essentieel zich internationaal te oriënteren. De Greenport helpt ze daarbij, en ondersteunt de internationale profilering en netwerken van het Nederlandse tuinbouwcluster.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste resultaten die in 2016 zijn geboekt.

Maarten Struijvenberg (gemeente Rotterdam)

Food For the Future

Op 21 september hebben 7 regionale onderwijsinstellingen een intentieverklaring ondertekend voor intensieve samenwerking en afstemming in het kader van het “Food for the Future” programma. Deze ondertekening is het resultaat van een intensief traject van overleg en discussie met de onderwijsinstellingen hoe uitwerking te geven aan de opgaven vanuit Next Society en Next Education, de opgaves vanuit de Roadmap Next Economy.
In opdracht van de Food Cluster is het Food for the Future programma in co-creatie tussen de Wageningen University , de EUR en in Holland tot stand gekomen en geeft richting welke stappen we moeten zetten om de nieuwe generatie werknemers in onze regio te interesseren voor een carrière in de Food Sector. In een fraai boekje leest U de opgaven waar bedrijven bestuurders en onderwijsinstellingen voor staan om als Greenport onze economische kracht te behouden. De bijgevoegde uitvoeringsagenda biedt een handreiking voor processtappen die vanaf morgen genomen moeten worden. Studenten zo snel als mogelijk betrekken bij de innovatieopgaven die de Foodsector kent is hierbij de rode draad.

Masterclass Stad en Platteland

In 2016 vond de tweede Masterclass Masterclass Stad en Platteland plaats met ongeveer 21 regionale boeren, tuinders en veehouders. In samenwerking met Rotterdam de Wageningen University en LTO Noord is er weer een leerzaam en hooggewaardeerd programma opgezet. Het bezoek aan Gent wordt nu al als hoogtepunt genoemd. Gent is koploper in korte ketens en de verbinding tussen stad en platteland. Eind maart openen een aantal deelnemers een pop-upstore in de Markthal met de verkoop en promotie regionale producten.

Eric Moor (Sion Orchids)

Themacoördinator

Nick van den Berg

Nick van den Berg

Rotterdam / Food Cluster

Ambassadeurs

Triple Helix: Maarten Struijvenberg
Ambassadeurs Greenboard: Eric Moor, Ruud van Vliet, Willem Snoeker, Francien van Epen

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest