Jaarplan 2024

 

 

 

 

Kennis & innovatie

De Greenport werkt aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Daarbij hebben we een aantal ambities: Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen, Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden, Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen, Nieuwe internationale hubs en Internationaal kenniscentrum.

Aan die ambities werken we binnen een aantal thema’s. Een daarvan is Kennis & Innovatie (de andere thema’s vindt u in de menubalk aan de rechterkant van deze pagina). Ons speerpunt op het gebied van Kennis & Innovatie in 2016 was: De kennis binnen het Nederlandse tuinbouwcluster is van internationale wereldklasse. De Greenport zet zich in voor de verdere verspreiding van die kennis, onder meer richting ondernemers en studenten.

Samenwerking stond centraal binnen het thema Kennis & Innovatie, onder meer op het gebied van Greenport Horti Campus, de Food Innovation Academy en Food for the Future. Ook is een Framework Innovatiepact ontwikkeld. Om innovatie te bevorderen zijn er succesvolle bijeenkomsten met ondernemers geweest: Horticulture in Transition, MINT (Maatschappelijke Inpassing Nieuwe Technologie). De eerste stappen zijn gezet met andere Greenports naar een landelijke kennisagenda, op gebied van duurzaamheid, ketentransitie en biobased, die aansluit bij de Topsectoren en de EU.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste resultaten die in 2016 zijn geboekt.

Gert Kant (Lentiz)

Visievorming en pactvorming

De Greenport werkte samen met andere partijen (kennisinstellingen, overheden en innovatieve ondernemers) aan innovatieagenda’s: door samenwerking en coördinatie wordt dubbel werk voorkomen en kan gezamenlijk een vuist worden gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om het stimuleren van innovaties en het vinden van financiering van innovatieve projecten.

Op het thema Kennis & Innovatie lopen een aantal projecten en programma’s, waarin ondernemers, overheid en kennisinstellingen deze samenwerking vorm en inhoud geven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Programma Feeding the Megacities
  • Future Food
  • Greenport Horticampus
  • Bijeenkomst MINT (Maatschappelijke Inpassing Nieuwe Technologie)
  • Bijeenkomst Horticulture in Transition

 

Greenport Horti Campus

Veel van de Kennis & Innovatieagenda komt fysiek bij elkaar in de Greenport Horticapus. Uitgangspunt hierbij is het vraaggestuurd ontwikkelen van kennis, door een intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemers. De fysieke Greenport Horti Campus gaat WoW (World of Westland) heten en is bijna gereed. WoW wordt de pijler voor een internationaal kenniscentrum.

Landelijke samenwerking

De Greenport zette zich in voor samenwerking met andere Greenports in Nederland op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, ketentransitie en biobased/inhoudstoffen. Door op deze thema’s als Greenports gezamenlijk op te treden wordt een landelijke kennisagenda gevormd, die aansluit bij de Topsector en de EU.

Martin van Gogh (Hoogendoorn Growth Management)

Themacoördinator

Jan Willem Donkers

Jan Willem Donkers

Inholland

Ambassadeurs

Triple Helix: Gert Kant, Martin van Gogh Ferry Forster
Ambassadeurs Greenboard: Ted Duijvestijn, Adri Bom, Nico Persoon, Gerard van Oosten, Coen Hubers, Jolanda Heistek
Werkgroep: Woody Maijers, JanWillem Donkers, Jelmer Olsen, Marga Vintges, Martin van Gogh, Rick van Dam, Gert Kant, Nico van Hemert

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest