Vacature
Programmasecretaris

 

 

 

 

Gezondheid & Geluk

De Greenport werkt aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Daarbij hebben we een aantal ambities: Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen, Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden, Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen, Nieuwe internationale hubs en Internationaal kenniscentrum.

Aan die ambities werken we binnen een aantal thema’s. Een daarvan is Gezondheid & Geluk (de andere thema’s vindt u in de menubalk aan de rechterkant van deze pagina). Ons speerpunt op het gebied van Gezondheid & Geluk in 2016 was: wat zijn nieuwe verdienmodellen voor het tuinbouwcluster?

Biobased – plantinhoudstoffen & reststromen – was een belangrijk speerpunt binnen het thema Gezondheid & Geluk. Zo intensiveerde de regionale samenwerking, onder meer binnen Bio Base GreenportWO. En is een start gemaakt met een gezamenlijk programma voor de 4 Greenports in Zuid Holland. Met de toekenning van het Interreg programma Bioboost wordt samenwerking binnen Europa opgezet. Samen met het Foodcluster Rotterdam is veel energie gestoken in de verbinding tussen de stad en de tuinbouw.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste resultaten die in 2016 zijn geboekt.

Gezonde Voeding

De Greenport heeft veel aandacht besteed aan items als Gezonde Voeding (groente en fruit) en Groene Agenda (bloemen en potplanten). Enerzijds heeft lobby plaats gevonden om dit (nog) beter op de agenda te krijgen bij de Rijksoverheid, anderzijds is financieel en in kind bijgedragen aan projecten zoals Dutch Cuisine (koken met pure, duurzame ingrediënten, uit Nederland) en Dutch Agri Food week (bedrijfsbezoeken en gesprekken met top-ondernemers).
Geconstateerd is dat er al vele projecten plaats vinden in den lande, maar dat onderlinge afstemming en coördinatie nog een punt van aandacht is. De inzet en het enthousiasme van veel bedrijven binnen het glastuinbouwcluster voluit koesteren en op de juiste wijze met elkaar verbinden. Voor de greenport WO een schone taak voorwaar om daar iets meer regie in aan te brengen.

Biobase

De Greenport heeft in het verslagjaar 2016 gewerkt aan een verdere uitbouw van het Biobase-project. Wat oorspronkelijk als een lokaal (Westland) project begonnen is, is later in regionaal verband opgepakt en is in 2016 verder vorm gegeven richting een bovenregionale cq provinciale dimensie.
De verwachting is dat dit begin 2017 gestalte zal krijgen. Bovendien is ook gestart met een Europese samenwerking met België en Engeland, in kader van INTERREG, het zgn. BIOBOOST-programma. Hiervoor is een subsidie bedrag van ruim 5 mio toegezegd vanuit de EU. Als alles loopt zoals het nu in de planning staat, zullen de mogelijkheden binnen de tuinbouwcluster op gebied van biobase (: ingrediënten voor smaakstoffen, cosmetica, medicijnen, etc) de komende jaren ongekend zijn.

Theo Duijvestijn (gemeente Westland)

Groene gewasbescherming

In 2016 is een verkennend onderzoek uitgevoerd met verschillende ondernemingen in Westland-Oostland naar de effectiviteit van plantenstoffen op schimmels in de tuinbouw. Vanuit de programmalijn reststroomverwerking is onderzocht of het perssap van tomatenstengels een werking heeft tegen meeldauw. In een proefopstelling met komkommerplanten is in een samenwerking tussen Koppert Biologicals en Fytagoras aangetoond dat het perssap inderdaad een curatieve werking heeft tegen meeldauw. Dit resultaat is bemoedigend en vervolgstappen en -onderzoek worden uitgewerkt om te komen tot een commercieel aantrekkelijk product tegen meeldauw.

 

Extractenbibliotheek

In november 2016 is TNO, kort na een overeenkomst met het Italiaanse bedrijf Valagro, de tweede gebruiker van de bibliotheek. TNO richt zich op het onderzoeken van de bibliotheek naar extracten tegen schimmels die voedselbederf veroorzaken. Valagro ontwikkelt biostimulanten en meststoffen om de productie en kwaliteit van gewassen, stress tolerantie en meststofopname te bevorderen. Valagro gaat de bibliotheek gebruiken om nieuwe biostimulanten te zoeken.
De bibliotheek bevat extracten van een zeer brede biodiversiteit aan gewassen. Deze extracten bevatten gezamenlijk enkele honderdduizenden verschillende plantenstoffen. De bibliotheek kan organisaties in de land- en tuinbouwsector nieuwe mogelijkheden bieden. Zo kunnen ze samenwerken bij productontwikkeling uit bioactieve stoffen die deze bedrijven ontdekken.

Programma Bioboost van start

In juli 2016 is het interregprogramma Bioboost van start gegaan. BioBase Greenport WO heeft subsidie toegekend gekregen voor het ingediende BIOBOOST programma. Met BIOBOOST wil BioBase Greenport WO, met samenwerkingspartners, verdere stappen maken in het verwaarden van plantaardige reststromen uit de tuinbouw. Onder andere door beleid te ontwikkelen voor de ondersteuning van de omslag naar de bio economie, de uitvoering van actieplannen en het ontwikkelen en uitvoeren van prototypes. De subsidie is verstrekt door het Europese programma Interreg 2 Zeeën.
Partners in BIOBOOST zijn Van Vliet, Greenpack en Kenniscentrum Plantenstoffen. Daarnaast zijn er zogenaamde “observers”, dit zijn: Biobased Delta Zuid-Holland en Impuls Zeeland. Naast de nationale partners en observers zijn er internationale partners en observers uit België en Engeland. Het betreft: Vives, Inagro, Ilvo, Development agency West Flanders (België), National Institute of Agricultural Botany, Epping Forrest DE, Abbey View en Vegepolys (England).

Wilko Wisse (Lans)

Themacoördinator

Frans Pijls

Frans Pijls

Gemeente Westland

Bio Based GreenportWO

Willem Kemmers

Willem Kemmers

Ambassadeurs

Triple Helix: Ted Duijvestijn, Theo Duijvestijn
Werkgroep i.o.: Rob Baan, Albert Haasnoot

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest