Jaarevent 2023

Agrologistiek

De Greenport werkt aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Daarbij hebben we een aantal ambities: Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen, Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden, Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen, Nieuwe internationale hubs en Internationaal kenniscentrum.

Aan die ambities werken we binnen een aantal thema’s. Een daarvan is Agrologistiek (de andere thema’s vindt u in de menubalk aan de rechterkant van deze pagina). Ons speerpunt op het gebied van Agrologistiek in 2016 was: Nederland is een handelsland, met tuinbouwproducten als belangrijk ingredient. Hoe zorgen we dat die (internationale) handel nóg succesvoller en duurzamer is en Nederland zich nog beter kan profileren als ‘internationale draaischijf’?

Op het gebied van Agrologistiek & Infrastructuur werd gestart met een onderzoek naar de toekomst van de verschillende agrologistiek(e terreinen) in de regio. Voor infrastructuur is de aandacht gevestigd op de Greenport Corridor en de Holland Rail Terminal. Het netwerk is versterkt in ondernemerscollectief Greenport-Mainport Rotterdam en Logistieke corridor A12 met VNO NCW West.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste resultaten die in 2016 zijn geboekt.

Albert Abee (gemeente Lansingerland)

Infrastructuur

  • Greenport corridor (A4 – veilingroute – A20) op tafel MIRT gekregen (infra fonds Rijk)
  • Bijgedragen aan ontwikkeling railconcept bij Bleiswijk; concrete interesse van diverse verladers uit omgeving en van spoorexploitanten waaronder VIA (Frans bedrijf dat werkt met ’truck on rail’ concept)

 

Netwerkvorming

  • Bijgedragen aan de samenwerking met mainport Rotterdam via ondernemerscollectief Greenport – Mainport
  • Holland Flower Alliance opgericht samen met KLM en Schiphol om de import van tuinbouwproducten (m.n. bloemen) beter te faciliteren en zodoende te komen tot een groter Marktaandeel import via NL.
  • Bijgedragen aan totstandkoming PPS aanpak logistieke corridor A12: van strijd naar gezamenlijke positionering als Logistiek Ontkoppelpunt voor de Randstad

Toekomst agrologistiek(e terreinen)

  • Aanbod van en vraag naar agrologistieke bedrijventerreinen in kaart gebracht. Belangrijke bouwsteen voor wel/ niet mogen uitbreiden van terreinen, zoals Honderdland en ABC en voor ontwikkeling Nieuw Reijerswaard en A12 corridor
  • Belangrijkste trends in agrologistiek vastgesteld op basis van groot aantal interviews met topbedrijven

 

Coen Meijeraan (FloraHolland)

Themacoördinator

Coen Meijeraan

Coen Meijeraan

Royal FloraHolland

Themacoördinator ondersteuning

Roeland Sluiskes

Roeland Sluiskes

BAR-organisatie

Ambassadeurs

Triple helix: Michiel van der Veen, Herwi Rijsdijk, Olympic Food, Erik de Winter, Albert Abee

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest