Jaarevent 2023

Binnen de tuinbouw is steeds meer aandacht voor alternatieve bronnen voor energie. Maar dat bewustzijn moet worden omgezet in meer concrete projecten en in snelheid. Dat was de belangrijkste boodschap van de Meet & Greet Energie die Greenport West-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp organiseerden.

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Energie is daarbij een van de speerpunten. Ook voor Pijnacker-Nootdorp is energie een belangrijk thema: zo loopt in die gemeente een aantal baanbrekende geothermie-projecten.

Groeiend bewustzijn

Op maandag 12 december vond de tweede Meet & Greet Energie van de Greenport en Pijnacker-Nootdorp plaats, met als thema ‘Duurzame energie in de Greenport’. Het aantal deelnemers was flink hoger dan vorig jaar, namelijk ruim 100. Daarvan was ruim 60 procent ondernemer. Een signaal dat binnen de tuinbouw een groeiend bewustzijn is dat op termijn afscheid genomen moet worden van fossiele brandstoffen.

Tijdens de Meet & Greet werden bezoekers geïnformeerd over onder meer een aantal projecten op het gebied van alternatieve bronnen. Zo vertelde ondernemer Hans Koolhaas dat sinds juni al 49 tuinbouwbedrijven zich hebben aangemeld voor de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder. Een zelfde aantal bedrijven heeft zich aangesloten bij Trias Westland, dat op 4 kilometer diepte wil boren naar warmte, vertelde directeur Marco van Soerland.

EnergieAkkoord

Daarnaast was er veel aandacht voor het EnergieAkkoord, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. Dit akkoord bevat afspraken over het behalen van de doelen voor 2030 op het gebied van de uitstoot van CO2, verduurzaming en energieverbruik. José van Egmond, wethouder Glastuinbouw Pijnacker-Nootdorp en ambassadeur Greenport West-Holland Duurzame Energie: “We willen de eerste Greenport zijn die klimaatneutraal is.”

Om die doelen te bereiken zijn drie zaken nodig: bewustzijn, concrete projecten en snelheid. Het bewustzijn groeit, merkte dagvoorzitter Maya van der Steenhoven (directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland) op. “Er zijn vandaag bijna twee keer zo veel deelnemers als tijdens de Meet & Greet van vorig jaar.”

Concrete projecten zijn er ook steeds meer. Randvoorwaarde voor het slagen van projecten op het gebied van bijvoorbeeld geothermie of restwarmte is de ‘machtsfactor’, vertelde Petrus Postma van Bloc, dat werkt aan een CO2 Smart Grid. Ofwel: hoe meer deelnemers, hoe groter de kans op succes.

Niet afwachten

De belangrijkste randvoorwaarde is echter: snelheid. Die moet omhoog, vond een aantal deelnemers aan de Meet & Greet. De snelheid kan onder meer bevorderd worden door het maken van cross-overs tussen verschillende sectoren, vertelde Kees d’Huy, directeur Stedelijke ontwikkeling & Smart Cities, TNO en voorzitter transitiepad Smart Energy Delta van de Roadmap Next Economy. Zo kan de tuinbouw helpen met het versnellen van het verduurzamen van de stedelijke omgeving. d’Huy: “We hebben nog 8.000 werkdagen tot aan 2050. Dat betekent dus onder meer dat er wekelijks duizenden woningen in deze regio verduurzaamd moeten worden.”

Geld is daarvoor een belangrijk hulpmiddel, bijvoorbeeld als het gaat om de proceskosten. De overheid – maar ook partijen als het Groenfonds – kunnen hierin een rol spelen. Wat niet helpt is niks doen en afgeven op (tussentijdse) oplossingen, vertelde Ted Duijvestijn, directeur Duijvestijn Tomaten en bestuurslid van de Greenport. “Een stip aan de horizon zetten en dan afwachten, dat werkt niet. Dus soms moet je oude structuren gebruiken.”

Bekijk de presentatie van de Meet & Greet Energie.Pin It on Pinterest