Jaarplan 2024

bron: Persbericht Innovation Quarter

Den Haag, 10 september 2015 – Met een injectie van in totaal meer dan
€ 400.000 geeft de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) het officiële startschot voor het Fieldlab SmartFood. Dit smart industry fieldlab wil de tuinbouwsector in Nederland een nieuwe toekomst geven door te internationaliseren, te integreren en te innoveren.

Innoveren in de tuinbouw

Bron: Innovation Quarter

Bron: Innovation Quarter

De thuismarkt voor de Nederlandse teler – en dus voor zijn technologieleverancier – wordt steeds minder

rendabel. Het roer moet om, en daar zijn mogelijkheden genoeg voor. Tjerk Gorter, kwartiermaker van het Fieldlab SmartFood: “Iedereen die we erover spreken, ziet de kansen die ontstaan doordat megasteden groeien en welvarender worden. Er is daar een snel groeiende behoefte aan een betrouwbare aanvoer van voldoende, veilig, gezond en betaalbaar voedsel. De Nederlandse tuinbouw heeft alles in huis om dat te leveren.”

Tegelijk ziet ook iedereen de noodzaak om als kleine Nederlandse bedrijven samen te werken en slim te innoveren om giganten als Panasonic voor te zijn. In deze nieuwe toekomst voor de tuinbouw speelt digitalisering een doorslaggevende rol: voor automatisering van de productie, voor sturing van projecten vanuit Nederland en om snel en efficiënt te leren wat de beste uitgangsmaterialen en teeltomstandigheden zijn.

 

Impuls voor economie Greenport West-Holland

Dit fieldlab, waarvoor het initiatief komt van InnovationQuarter, wordt verbonden aan de nieuwe demokwekerij in het Westland. Verschillende bedrijven haken op dit moment aan en sturen mee in de vormgeving van het Fieldlab SmartFood. Kennispartners zijn TNO, TU Delft en Wageningen University . Greenport HortiCampus Westland-Oostland legt de connectie naar het onderwijs die nodig is om het fieldlab compleet te maken.

De bijdrage van de MRDH aan het Fieldlab SmartFood maakt onderdeel uit van een groter geheel waarin internationalisering en voedselverwerking passen. De MRDH heeft als doel het economisch vestigingsklimaat in de regio te versterken. Het Fieldlab SmartFood draagt hier aan bij door het bevorderen van samenwerking, innovatie en een beter opgeleide beroepsbevolking in het regionale foodcluster. Het Fieldlab wil binnen de tuinbouw én met de logische en geschikte partners verbanden leggen om de economie van Zuid-Holland en daarbuiten te versterken. Ook de provincie Zuid-Holland zet zich in om met Europese middelen het Fieldlab SmartFood stevig neer te zetten en de concurrentiepositie van de Greenports te versterken.Pin It on Pinterest