Meet & Greet Energie


Download “Op weg naar een biobased tuinbouw”

* verplicht veld

Download “Heading for a bio-economy in horticulture”

* indicates required

Biobased Circulair Greenport West-Holland

Het biobased circulaire programma is primair gericht op het creëren van kansen voor de tuinbouwondernemers binnen de circulaire samenleving. Het thema biobased circulair is één van de vele bouwstenen in deze transitie, naast andere thema’s die ook in andere programma’s van de Greenport zijn geadresseerd. Tegelijkertijd zijn er meerdere raakvlakken en interacties met de andere programma’s zoals, biodiversiteit, plastics, voedselverspilling, water, plantgezondheid, gezonde plantenstoffen en uiteraard de Human Capital Agenda (Leven Lang Ontwikkelen). Het resultaat van deze interacties dat wordt nagestreefd is een basis voor een continu verbeterend systeem op basis van de maatschappelijke relevantie en behoeften.

Biobased Circulair Greenport

De primaire focus van de activiteiten van het biobased circulaire programma is gericht op het ontwikkelen van blijvende waardecreatie met de plantaardige hoofd- en bijproducten die geteeld worden in de Greenport regio.
Vanzelfsprekend levert deze naast de beoogde economische waardecreatie eveneens ecologische en sociale waarden op. Het verwaarden van bijproducten levert bovendien een direct effect op een lagere footprint van de hoofdproducten en draagt bij aan het inzichtelijk maken van true pricing van de tuinbouwproducten

Biobased Circulair Greenport West-Holland inspireert, verbindt, ondersteunten begeleidt tuinbouwondernemers en ketenpartners om plantenresten tot waarde te brengenBiobased Circulair Greenport en bij de zoektocht naar nieuwe glastuinbouwteelten voor productie van hoogwaardige plantenstoffen, voor bijvoorbeeld cosmetica of farmacie.

Doe mee!

Heeft u interesse om actief te worden in de biobased circulaire economy of wilt u weten wat uw tuinbouwproduct kan bijdragen aan nieuwe toepassingen? Neem dan contact met ons op en wij denken met u mee. Mail ons op [email protected].

Biobased circulair in beeld

Er zijn inmiddels vele mooie initiatieven gestart en onderzoeken uitgevoerd naar mogelijkheden. Ook is er al op verschillende manieren inspiratie gedeeld. Naast onderstaand filmpje is een verzameling aan video verslagen zijn te zien op bioboost-platform.com/nl/media/.

Dutch Extract Library

Planten zijn rijk aan primaire metabolieten (bouwstenen) om te groeien en bloeien, maar ook aan secundaire metabolieten die bijdragen aan de bescherming tegen ziektes of vijanden. Stoffen die mogelijk ook van grote waarde kunnen zijn in diverse sectoren. Denk hierbij aan de ontwikkeling van medicijnen, verzorgingsproducten of gewasbescherming.

De Dutch Extract Library is de link tussen partijen geïnteresseerd in onderzoek naar plantenstoffen en Nederlandse plantentelers. De bibliotheek bevat een collectie van 2240 unieke plantenextracten, direct toegankelijk voor screening. Indien er een veelbelovende match wordt gevonden, worden onderzoeker en teler met elkaar in contact gebracht voor verdere samenwerking.

Hiermee wil de Dutch Extract Library het gebruik van plantenstoffen stimuleren en reststromen nieuwe waarde geven. Wetenschap, tuinbouw en bedrijfsleven werken samen om tot innovatieve duurzame producten, samenwerking en verdienmodellen te komen. Ga voor meer informatie en contactgegevens naar www.dutchextractlibrary.nl

Recente berichten BiobasedPin It on Pinterest