Vacature
Programmasecretaris

Rapporten en Factsheets

Grondstoffen uit plantenresten financieel haalbaar

Uit de glastuinbouw in Greenport West-Holland komen jaarlijks circa 140.000 ton plantenresten vrij. Dit gaat om resten aan het eind van het teeltseizoen bij het ruimen van kassen, afgekeurde producten en niet-verkochte producten.
Biobased Greenport West-Holland en Kenniscentrum Plantenstoffen hebben laten onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om uit deze reststroom een aantal plantenstoffen terug te winnen. Royal HaskoningDHV heeft deze studie uitgevoerd en komt tot een positieve conclusie. Zij hebben daarbij gekeken naar beschikbare apparatuur en marktprijzen voor diverse grondstoffen. Eiwitten, suikers en vezels kunnen rendabel uit de grote stroom plantenresten worden teruggewonnen. Meer over dit onderzoek staat op http://www.plantenstoffen.nl/biobase.

Biobased-locaties

Voor het winnen van plantenstoffen, zoals vezels, eiwitten en lycopeen, is realisatie van een bedrijventerrein waar biobased activiteiten kunnen plaatsvinden, belangrijk. Wageningen University -LEI heeft vastgesteld dat het voorkeursscenario voor zo’n bedrijvenpark bestaat uit een combinatie van:

  • de locatie van Van Vliet Contrans met aangrenzende percelen voor het verwerken en winnen van het plantaardig materiaal
    de Greenport Horti Campus voor demonstratie, kennisontwikkeling en opleiding
  • Biobased Greenport West-Holland gaat aan de slag met de realisatie hiervan.

Voor meer info: zie het eindrapport ‘Bio Base Westland; afwegingskader voor keuze locaties en ontwikkelingsrichtingen’.

Meer info over inhoudsstoffen

Voor meer kennis over de inhoudsstoffen kunt u terecht op de site van het Kenniscentrum Plantenstoffen.

Transitieagenda

De Transitieagenda van het Transitieteam Biomassa en Voedsel beschrijft goed de doelstelling die ook past bij het Biobased Programma. (Bron: Agro-chemie.nl)

Recente berichten Biobased

 

 

 Pin It on Pinterest