Nieuwe Energie

Over Biobased Greenport West-Holland

Biobased Greenport West-Holland is een netwerkorganisatie van bedrijven, kennis- en ketenpartners, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan het realiseren en versterken van de biobased economy in de tuinbouw.

Er ontstaat een nieuwe markt voor de tuinbouw: plantenstoffen uit restmateriaal en nieuwe teelten inzetten als waardevolle grondstoffen voor de industrie. De vraag naar ‘natuurlijke’ producten neemt namelijk toe. En de belangstelling voor levensmiddelen zonder E-nummers groeit explosief. Bovendien dringt, mede door het Parijs-akkoord, het besef door dat het gebruik van fossiele grondstoffen niet langer verantwoord is.

Biobased Greenport West-Holland ondersteunt tuinbouwondernemers en ketenpartners om plantenresten tot waarde te brengen. Ook ondersteunen we bij de zoektocht naar nieuwe glastuinbouwteelten voor productie van hoogwaardige plantenstoffen voor toepassingen in bijvoorbeeld de farmacie of de chemie.

 

 

Recente berichten BiobasedPin It on Pinterest