Nieuwe Energie

Projecten

Biobased Greenport West-Holland werkt aan de rol van de glastuinbouw binnen de biobased economy.
Daarvoor ondersteunt Biobased Greenport West-Holland tuinbouwondernemers en ketenpartners die werken aan het tot waarde brengen van plantresten.

Op deze pagina vindt u een overzicht van recente projecten van Biobased Greenport West-Holland .

Pilot bioraffinage-installatie

Royal HaskoningDHV is voor Biobased Greenport West-Holland en Kenniscentrum Plantenstoffen nagegaan of en zoja, hoe restmaterialen van de belangrijkste teelten verwerkt kunnen worden. Conclusie: het is rendabel om de eiwitten, suikers en vezels uit deze gewasresten te extraheren. De uitkomsten staan in het rapport ‘Bioraffinage van plantenrestmaterialen: Een business case?’. De veevoederindustrie heeft interesse in eiwitten. De vezels kunnen gebruikt worden in de papier- en kartonindustrie en de C5-suikers in de chemische industrie. De gewonnen producten moeten betaalbaar zijn en tegelijkertijd moeten het grote volumes zijn. Het is daarom noodzakelijk het aanbod van gewasresten, de installaties voor voorbehandeling en de eindafnemers bij elkaar te brengen. Met een pilot wil Biobased Greenport West-Holland dit op kleine schaal gaan realiseren.

Dozenproductie uit tomatenstengels

Biobased Greenport West-Holland werkt samen met verschillende partners aan het opschalen van de productie van dozen gemaakt uit de vezels van tomatenstengels. Als de pulp uit tomatenvezels aan oud papier wordt toegevoegd, draagt dit bij aan de sterkte van een kartonnen doos. Belangrijk daarvoor is dat de tomatenstengels aan het eind van de teelt zo klein mogelijk worden versnipperd, dat touw en clips goed worden uitgezeefd en dat het materiaal niet gaat broeien. Onderzocht wordt wat de beste methode is om goede vezels te maken en hoe de plantenresten kunnen worden opgeslagen voor later gebruik. Uit deze proeven is karton gemaakt van een mengsel van tomatenvezels en oud papier. Daarvan zijn 175.000 dozen gemaakt die door The Greenery en Duijvestijn tomaten zijn getest. De dozen met tomaten worden door retailers met een hoog duurzaamheidsprofiel op de markt gebracht.

Plantenstoffen als gewasbeschermers

Planten zijn van nature resistent of ongevoelig voor de meeste ziekten en plagen en kunnen daarmee een belangrijke grondstof leveren voor de productie van groene gewasbeschermingsmiddelen. Kenniscentrum Plantenstoffen heeft een literatuurstudie laten uitvoeren naar gewasbeschermende effecten van plantenextracten. Resultaat: een uitgebreid overzicht van mogelijk interessante plantengeslachten.
Uit deze database zijn 17 sierteeltgewassen geselecteerd die commercieel in Nederland worden geteeld. Voor het topsectorproject ‘De sierteelt in de Biobased Economy’ van KCP, FloraHolland en Wageningen UR zijn deze 17 gewassen ziektevrij en zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen opgekweekt. Van de bladeren, bloemen en soms ook de wortels worden extracten gemaakt. En een aantal extracten uit de extractenbibliotheek van het KCP is ook benut voor het project.  Al deze extracten zijn door Wageningen UR getoetst op hun effectiviteit tegen echte meeldauw, botrytis, bladluis, spint en trips.
De eerste resultaten van het project zijn veelbelovend. Voor elk van de onderzochte schimmels en insecten zijn er één of meerdere extracten gevonden met een goed gewasbeschermend effect. Dit project wordt in 2016 vervolgd met een validatie van de effecten waarbij ook meerdere cultivars worden betrokken. Dan wordt ook accent gelegd op de technische en economische haalbaarheid van het produceren en winnen van plantenextracten (hetzij uit reststromen dan wel uit specifiek voor dit doel geteelde planten) voor de gewasbeschermingsindustrie.

BioBoost

Biobased Greenport West-Holland heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het 2-Zeeenprogramma van de EU. Samen met partners uit Nederland, België en Engeland hebben we een stevig plan opgesteld om biobased business te bevorderen. Haalbaarheidsstudies, maar ook investeringen in pilotinstallaties om plantenstoffen uit reststromen van de glastuinbouw te halen, komen voor subsidie in aanmerking. Tuinders of andere partijen die als partner mee willen doen, kunnen zich melden bij: [email protected]

Westlandse pepers onder de loep

De pepers van Westland Peppers worden bemonsterd op de aanwezigheid van aromastoffen. De vraag hiernaar kwam van een groot internationaal bedrijf dat geur-, smaak- en aromastoffen levert aan de voedingsmiddelenindustrie. Zij willen chemische grondstoffen gaan vervangen door plantaardige varianten. Biobased Greenport West-Holland en Kenniscentrum Plantenstoffen zijn een samenwerking aangegaan met dit bedrijf. Bij de pepers wordt gezocht naar plantaardige aromastoffen en of het commercieel haalbaar is deze te winnen. Ook onderzoeken we of er bepaalde aromastoffen uit tomatenstengels en paprika’s te halen zijn.

Plantenstoffen tegen obesitas

Perfect Plants Holding b.v. is één van de partners van Biobased Greenport West-Holland. Perfect Plants, met het bedrijf Pothos Plant in Honselersdijk, teelt gewassen waaruit plantenstoffen en -extracten gewonnen worden voor de farmaceutische industrie. Perfect Plant werkt samen met de Universiteit Leiden aan de teelt van een gewas specifiek voor de productie van een plantenstof tegen obesitas. Dit project wordt ondersteund door de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

BERST

Biobased Greenport West-Holland is als regionale partner betrokken bij het Europese BERST-project. In dit project werken kennisinstellingen en bioregio’s uit heel Europa samen om een strategie voor het stimuleren van biobased regio’s te ontwikkelen. Biobased Greenport West-Holland heeft deelgenomen aan werkbijeenkomsten in Londen en Madrid en aan een Community of Practice in Ljubljana. Er is een catalogus opgesteld van instrumenten en maatregelen om tot een bio(based) regio te komen. Lees meer op www.berst.eu.

Recente berichten Biobased

Rapporten
en factsheets

Grondstoffen
uit plantenresten

Uit de glastuinbouw in Greenport West-Holland komen jaarlijks circa 140.000 ton plantenresten vrij. Dit gaat om resten aan het eind van het teeltseizoen bij het ruimen van kassen, afgekeurde producten en niet-verkochte producten.
Biobased Greenport West-Holland en Kenniscentrum Plantenstoffen hebben laten onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om uit deze reststroom een aantal plantenstoffen terug te winnen. Royal HaskoningDHV heeft deze studie uitgevoerd en komt tot een positieve conclusie. Zij hebben daarbij gekeken naar beschikbare apparatuur en marktprijzen voor diverse grondstoffen. Eiwitten, suikers en vezels kunnen rendabel uit de grote stroom plantenresten worden teruggewonnen. Meer over dit onderzoek staat op www.plantenstoffen.nl/biobase.

Biobase-locaties

Voor het winnen van plantenstoffen, zoals vezels, eiwitten en lycopeen, is realisatie van een bedrijventerrein waar biobased activiteiten kunnen plaatsvinden, belangrijk. Wageningen University -LEI heeft vastgesteld dat het voorkeursscenario voor zo’n bedrijvenpark bestaat uit een combinatie van:
*    de locatie van Van Vliet Contrans met aangrenzende percelen voor het verwerken en winnen van het plantaardig materiaal
*   de Greenport Horti Campus voor demonstratie, kennisontwikkeling en opleiding

Biobased Greenport West-Holland gaat aan de slag met de realisatie hiervan.
Voor meer info: zie het eindrapport ‘Bio Base Westland; afwegingskader voor keuze locaties en ontwikkelingsrichtingen’.

Meer info

Voor meer kennis over de inhoudsstoffen kunt u terecht op de site van het Kenniscentrum Plantenstoffen.Pin It on Pinterest