Vacature
Programmasecretaris

VISIE EN AMBITIE

Biobased Circulair Greenport West-Holland is een (tuinbouw)ondernemers gestuurde netwerkorganisatie van bedrijven, kennis-, ketenpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties met als doel biobased business in en met de glastuinbouw in de Greenport West-Holland tot ontwikkeling te brengen.

Visie

Maatschappelijke waarde voor een volhoudbare samenleving

De maatschappij is in transformatie van een lineair systeem naar een circulair systeem. De volhoudbare samenleving kenmerkt zich onder andere door een stabiele balans tussen sociale, ecologische en economische aspecten (People, Planet, Profit). Binnen deze balans hebben grondstoffen voor en reststromen uit de tuinbouw een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire tuinbouw.

De maatschappij èn de tuinbouwsector wordt met de ene na de andere uitdaging geconfronteerd. Het is verleidelijk om alle toekomstige scenario’s te parkeren om de volle aandacht te geven aan de actualiteit. Echter is juist van belang om te koersen naar een gewenste situatie.

De gewenste situatie zorgt voor volledige benutting van de geproduceerde producten (vierkantsverwaarding, meervoudige verwaarding, total use) die bijdragen aan de gezondheid van consument, de omgeving en ondernemersinspanningen.

In deze visie komt de interactie tot uiting tussen bodem, plantgezondheid, vezelkwaliteit, inhoudsstoffen en houdbaarheid tezamen. En dit alles vrij van vervuiling; zowel van producten als omgeving, bij productie en bij gebruik (consumptie).

Biobased opgaven binnen de Greenport

Het programma Biobased Circulair Greenport West-Holland is één van de speerpunten van de ambitie Gezondheid & Geluk.

Het biobased circulaire programma acteert binnen de hoofdlijnen van het programma:

1. Verwaarden van plantaardige bijproducten voor zo’n hoog mogelijke waarde, gericht op:
a. Eetbare bijproducten inzetten als food toepassing, of -indien niet meer eetbaar voor de mens- als feed toepassing.
b. Niet-eetbare bijproducten inzetten op een manier waarop de in plantaardige stoffen opgeslagen koolstof zo langdurig mogelijk worden vastgelegd.

2. Telen voor inhoudsstoffen, enerzijds als extract ter vervanging van fossiele en/of gesynthetiseerde grondstoffen en anderzijds als benutting van de plantinhoudsstoffen in verse voedingsproducten.

3. Initiëren, ondersteunen en organiseren van het elimineren van materialen die hoogwaardige verwaarding van bijproducten frustreren.

4. Initiëren, ondersteunen en organiseren van randvoorwaarden die zorgen dat bijproducten structureel en zo langdurig mogelijk waarde kunnen opleveren.

 

Recente berichten Biobased

Illustratie BBW


Pin It on Pinterest