Meet & Greet Energie
Kennis en Innovatie

EnergieAkkoord Greenport West-Holland

Op 5 oktober 2017 is het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Met het EnergieAkkoord maakt de Greenport de ambities concreet om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof), verduurzaming en energieverbruik.

In het EnergieAkkoord staan onder meer concrete projecten op het gebied van duurzame energie. Met het akkoord worden projecten zoals de toekomstige geothermieboringen in Westland en de aansluitingen van de glastuinbouwcomplexen in het Oostland op de warmterotonde beter ondersteund en kunnen nieuwe initiatieven beter en sneller tot ontwikkeling worden gebracht.

Aan het akkoord dragen meerdere partijen financieel bij. De provincie Zuid-Holland neemt de helft van de kosten voor haar rekening, de gemeentelijke overheden, het tuinbouwbedrijfsleven en het overig bedrijfsleven in de Greenport en de energietransitie nemen de andere helft voor hun rekening. Nico van Ruiten is aangesteld als Programmaregisseur EnergieAkkoord (lees het nieuwsbericht over de aanstelling van de Programmaregisseur).

Meet & Greet Energie

Een keer per jaar organiseert het EnergieAkkoord een vrij toegankelijke Meet & Greet over een actueel onderwerp. Hieronder een videoverslag van de meest recente Meet & Greet Energie, op 17 december 2019.

Boek ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’

December 2020 verscheen de uitgave ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’. In dit laagdrempelige boek laten het EnergieAkkoord inwoners van Zuid-Holland zien hoe de glastuinbouw werkt aan de energietransitie. Het boek wordt verspreid in samenwerking met onder meer partners van het EnergieAkkoord. Lees ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’ online

Partners

 

Ondertekening EnergieAkkoord

Ondertekenaars

Onderstaande partijen maken de uitvoering van het EnergieAkkoord mogelijk:

AgroEnergy, Ammerlaan the Green Innovator, Anthura, Bedrijvenvereniging Noukoop Balijade, Bunnik Plants, DAGO, De Haagse Hogeschool, Delphy Improvement, Duijvestijn Tomaten, Dunea, Duurzaam Voorne/Hydreco GeoMEC, Duurzaam Voorne/Hydreco GeoMEC BV, Energie Bedrijf Overbuurtsche Polder, ETP, Evides, Evides, Gasunie, Gasunie, Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard, Gemeente Brielle, Gemeente Lansingerland, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Westland, Gemeente Westvoorne, Gemeente Zuidplas, Glastuinbouw Nederland, Glastuinbouw Nederland – programma Kas als Energiebron, Glastuinbouw Nederland Westland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koppert Cress, LTO Noord Fondsen, OCAP, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Midden Zuid-Holland, Rabobank Westland, Royal FloraHolland, Stichting Greenport West-Holland, Telersvereniging Prominent, TU Delft (faculteit 3mE), TU Delft faculteit 3mE, Uniper, Uniper, WageningenUR Glastuinbouw, Warmtecoöperatie Aardwarmte Vogelaer B.V., Warmtecoöperatie Geo4Energy, Warmtecoöperatie Geopower Oudkamp, Warmtecoöperatie Kralingerpolder, Warmtecoöperatie Noordpolder, Warmtecoöperatie Polanen, Warmtecoöperatie Trias, Warmtecoöperatie Wilgenlei, Warmtecoöperatie Wippolderlaan, Warmtecoöperatie Zuidplas, Westland Infra, Westlandse warmtecošperaties.

 

Leden stuurgroep

Adri Bom-Lemstra,
Frank van Kuppeveld,
Frank Binnekamp,
Hans Koolhaas,
Jacco Besuijen
Jan Varekamp,
Jolanda Heistek,
Rob Baan,
Ted Duijvestijn.

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest