Jaarplan 2024

Groeiagenda Zuid-Holland

De economische crisis veroorzaakt door de COVID-19 pandemie heeft een ontwrichtend effect op de nationale en regionale economie. Belangrijke bedrijvigheid en innovatie dreigen daardoor weg te vallen. Banen staan onder druk, net als initiatieven om de economie te vernieuwen en CO2-neutraal te maken. Dit komt bovenop de grote uitdagingen die de regio Zuid-Holland reeds had: achterblijvende economische prestaties; hoge werkloosheid die zonder ingrijpen flink toeneemt; een grote woningbouwopgave en een té beperkte bereikbaarheid. Private en publieke sleutelspelers hebben een gezamenlijk plan om de Zuid-Hollandse economie te vernieuwen en versterken.

Zuid-Holland kampt met grote uitdagingen die door hun omvang nationale urgentie hebben. Door deze uitdagingen innovatief en gezamenlijk aan te pakken, worden nationale opgaven gerealiseerd én komt de regio in een structureel hoger groeipad.” Dat levert in tien jaar extra BBP en nieuwe banen op.

In de Groeiagenda staat innovatie centraal, met concrete voorstellen voor ontwikkeling van quantumtechnologie, kunstmatige intelligentie, life sciences & health en energietransitie.

De gezamenlijke aanpak in Zuid-Holland levert de volgende nationale bijdragen op:
• Deze regio is goed voor 1/3e van de nationale CO2-uitstoot. Zonder de vernieuwing van de Zuid-Hollandse energie-intensieve industrie wordt de energietransitie niet gerealiseerd. Onze belofte is in dertig jaar tijd 40% van de nationale CO2-reductie te realiseren door de industrie en chemie te verduurzamen.
• In deze regio woont bijna een kwart van Nederland en de komende tien jaar komen daar 400.000 mensen bij. Onze belofte is 200.000 woningen te bouwen en zo in tien jaar 25% van de nationale woningbouwopgave te realiseren en deze regio bereikbaar te houden, door te investeren in OV.
• Nederland is €15 miljard euro aan BBP misgelopen door achterblijvende economische prestaties van Zuid-Holland. Onze belofte is over tien jaar 12% extra economische groei in onze regio te realiseren. Op termijn is dat €24 miljard structureel extra BBP en 120.000 nieuwe banen.
• In deze regio staan honderdduizenden banen op de tocht in verouderde sectoren. Onze belofte is het vernieuwen van de bedrijvigheid door middel van innovatie, digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologieën. Werkenden helpen we door middel van omscholing aan nieuwe banen. Hierbij benutten we de sterke sectoren en belangrijke sleutelspelers in Zuid-Holland.

Zuid-Hollandse sleutelspelers werken in triple-helix verband samen en investeren de komende tien jaar jaarlijks 1,4 miljard euro om bovenstaande bijdragen voor Nederland te realiseren, maar kunnen dat niet alleen. We vragen het Rijk om met ons mee te doen en jaarlijks ruim €1 miljard extra in deze regio te investeren. Daar maken we graag een meerjarige afspraak over met het Rijk

Samen-werken: dat doen wij onder andere samen met andere greenports in Nederland. Verzamelt onder de naam Greenports NederlandPin It on Pinterest