Jaarevent 2023

Programma kick-off Greenport Hub

Datum:      22 juni 2017

Tijd:            12:30  – 18.00 uur

Locatie:      Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs Veilingweg 14, 2651 BE Berkel en Rodenrijs

 

 

Programma “The Growing Solution”

12.30 uur: Ontvangst

13.00 uur: Korte opening door Prof Dr. Lucas Meijs, Erasmus Universiteit Rotterdam – Daily Board Member Centre for Sustainability

13.05 uur: Inleidende spreker Peter Jens Koppert Biological Systems – Director of Strategic Alliances

13:20 -14:00 uur: Biobased

Bedrijfsleven: Herman de Boon, Biobased Delta – Voorzitter

Wetenschap:  Prof Dr. Andrea Ramirez Ramirez, TU Delft – Professor of Low Carbon Systems and Technologies

14:00 – 14: 15 Pauze

14:15 – 15:15 Digitalisering

Bedrijfsleven: Harry Schmeitz, Fresh Informationmanagement Center – Managing Director

Wetenschap: Prof Dr. Frances Brazier, TU Delft – Professor in Engineering Systems Foundations

Intermezzo Space Farming: Dr. Angelo Vermeulen, TU Delft – Space Systems Researcher

15:15 – 15: 30 Pauze

15:30-16:10 Tuinbouw Gezondheid en Welbevinden:

Bedrijfsleven: Maren Schoormans, Priva – General Manager EMEA

Wetenschap: Dr. Koen Joosten, Erasmus M.C. – Kinderarts-intensivist

16:10 – 16: 25 Pauze

16:25 Verbindende Agenda’s      

Coen Hubers Leiden-Delft-Erasmus, Centre for Sustainability – Coördinator Greenport Hub

Jolanda Heijstek, Greenport West-Holland – Programmamanager

 16:40 Afsluitend spreker: Drs. Ing. Bob Ursem, TU Delft – Scientific Director Botanical Garden

17:00 – 18:30 Borrel

 

 

Dick Veerman

Dick Veerman

Dick Veerman

Als hoofdredacteur van Foodlog is Dick Veerman inmiddels onmisbaar in het Nederlandse AgroFood landschap. Met bevlogenheid worden vele onderwerpen becommentarieerd en gemodereerd. Ook de tuinbouwsector ontkomt niet aan zijn kritische blik. Met de Tuindersrede van 2011 nog in het achterhoofd, zal Dick sprekers en publiek uitdagen om een “Stip op de Horizon” te gaan formuleren.

Lucas Meijs

lucas meijs

Lucas Meijs

Als hoogleraar op de vakgebieden Strategic Philanthropy en Volunteering, Civil Society and Businesses is Prof Dr Lucas Meijs een autoriteit op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als dagelijks bestuurder van het Centre for Sustainability van de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus heeft hij nu middels de Greenport Hub ook de tuinbouwsector omarmt.

 

 

Peter Jens

Peter Jens

Agritect, agtivist, working on urban strategic food and agri-issues

Binnen Koppert Biological Systems actief als Directeur Strategische Allianties. Opgeleid als architect en lange tijd werkzaam geweest in industrie en consultancy. Als Directeur van Biologica actief geworden in de land- en tuinbouw. Met Pura Natura gewerkt aan verduurzaming van glasteelt. Als gewaardeerd anders denker zal Peter Jens zijn beelden over de tuinbouwsector delen.

 

Herman de Boon

Herman de Boon

Wellicht de meest ervaren bestuurder welke de Nederlandse tuinbouwsector rijk is. Met een achtergrond bij onder meer Bloemenveiling Aalsmeer, Cebeco Groep, VGB en tal van andere (stands)organisaties, is een goede kennis van de tuinbouwsector een gegeven. Als voorzitter van Biobased Delta wordt ook aan de “actualiteit” gewerkt. In een tijdperk waarin diverse expertisevelden tegelijkertijd samenkomen, tracht Herman de Boon hierin een gestructureerde lijn aan te brengen.

 

Prof Dr Ir. Andrea Ramirez Ramirez

Prof Dr Ir. Andrea Ramirez Ramirez

Als hoogleraar Low Carbon Systems and Technologies verbonden aan de TU Delft. Met haar bachelor opleiding Chemical Engineering in Colombia, master Human Ecology in Belgie en Phd op het gebied van Energie Efficiency heeft Prof Dr Ir. Andrea Ramirez Ramirez zowel in inhoudelijke als geografische zin een brede achtergrond. Prof Dr. Ir. Andrea Ramirez Ramirez zal ingaan op de tuinbouwsector als systeem en welke duurzaamheidsuitdagingen op haar pad gaan komen.

 

Harrij Schmeitz

Harry Schmeitz

Drijvende kracht achter digitalisering van mondiale AGF ketens. Als managing director van het Fresh Managementinformation Center actief om awareness te creëren rondom ICT. Zich terdege bewust zijnde van het belang van goed opgeleide jonge mensen voor de tuinbouwsector zal Harry Schmeitz zijn visie geven op innovatie aangaande digitalisering in de tuinbouwsector.

 

 

Prof Dr. Frances Brazier

Frances Brazier

Als drijvende kracht achter het SamenMarkt project is Prof Dr. Frances Brazier al bijna 5 jaar actief in de tuinbouwketen. Met een achtergrond in het ontwerpen van computer-mens relaties, multi-agent systemen en gedistribueerde systemen, ligt haar huidige focus op het ontwerpen van systemen welke participatie in de huidige netwerksamenleving mogelijk maken, zogenaamde participatory systems. Prof Dr Frances Brazier zal vanuit het gedachtegoed van participatory systems de tuinbouwsector benaderen.

 

Dr. Angelo Vermeulen

Angelo Vermeulen

Angelo Vermeulen is een Belgisch kunstenaar en bioloog die als enige Europeaan door de NASA werd geselecteerd en later aangesteld als bemanningscommandant van HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation), een vier maanden durende nagebootste reis naar de planeet Mars. Om te voorkomen dat de tuinbouwsector met de voeten op aarde blijft staan, zal Angelo Vermeulen ingaan op Space Farming.

 

 

Maren Schoormans

Maren Schoormans

Vanaf zijn tienerjaren in het veld actief in de tuinbouwsector. Na een opleiding tuinbouw aan de HAS in Den Bosch werkzaam geworden voor de veredelingsbranch en na een “uitstap” bij Koppert Biological Systems, thans wederom actief voor Priva. Maren Schoormans zal ons meenemen in de laatste ontwikkelingen aangaande teeltsystemen en de relatie welke deze systemen hebben tot gezondheid.

 

Dr Koen Joosten

Koen Joosten

Dr Koen Joosten is als Kinderarts-intensivist werkzaam in het Erasmus M.C.-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. In 1999 promoveerde hij op het onderwerp voeding voor het ernstig zieke kind. Als warm pleitbezorger van de consumptie van groente en fruit door met name kinderen is Dr Koen Joosten onlosmakelijk verbonden met de tuinbouwsector.

 

 

 

Coen Hubers

Coen Hubers

Als student in 1997 in de tuinbouwsector gestart bij Cebeco Handelsraad met het onderwerp “Volledig Gesloten Groente Teelt”, het huidige “Vertical Farming”. Via The Greenery en Rabobank International uiteindelijk weer als Coördinator van de Greenport Hub in een brugfunctie tussen bedrijfsleven en wetenschap terecht gekomen.

 

Jolanda Heistek, BSc.

Jolanda Heistek

Jolanda Heistek

Jolanda Heistek heeft veel ervaring in het tuinbouwcluster en de agro- en foodsector. Als onderzoeker en salesmanager was zij werkzaam bij de kennisinstellingen TNO en daarna WageningenUR. Vervolgens was ze innovatie- en kennismakelaar bij CropEye, Kwartiermaker bij het Innovatieplatform Biobased&Agribusiness en innovatiemanager bij PlantValue. Als programmamanager Greenport West-Holland vervult zij een verbindende rol tussen stakeholders van zowel overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

 

Drs. Ing. Bob Ursem

Bob Ursem

Uitvinder en wetenschappelijk directeur van de botanische tuin van de TU Delft, Bob Ursem, zal als afsluiting van “The Growing Solution” in gaan op zijn “Growing Solutions”.

Programma “The Growing Solution”Pin It on Pinterest