Jaarplan 2024
Kennis en Innovatie

 

RE-Greenhouse wil de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie in de glastuinbouw versnellen. Het project richt zich op de Interreg NWE-regio, die de grootste dichtheid aan glastuinbouw in Europa heeft en waar fossiele brandstoffen de belangrijkste energiebron zijn.

Het is een samenwerking van 11 partners uit België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, elk specialist in een specifieke hernieuwbare energiebron. In het project wisselen we kennis uit en organiseren we diverse grensoverschrijdende acties.

Projectinitiatieven

  • Pilotopstellingen van veelbelovende technieken: In vier landen worden  pilotopstellingen opgericht waarmee we zes hernieuwbare energietechnologieën onderzoeken en demonstreren: warmtenetwerk, biogas, hout, pellet brander, restwarmte en zonne-energie. Het onderzoek van Inagro richt zich op biogas en warmtenetwerk (Agrotopia).
  • Beslissingstool voor glastuinbouwers: De gegevens verkregen uit de pilotopstellingen, aangevuld met info van stakeholders en historische data, zijn de basis voor de ontwikkeling van een beslissingstool. Het is de bedoeling dat we via een soort van beslisboom glastuinbouwers in staat stellen te bepalen welke hernieuwbare energiebron in hun situatie het meest interessant is, zowel technisch als economisch.
  • Demonstraties en internationale uitwisselingen: gedurende de looptijd van het project organiseren we internationale bezoeken aan pilotopstellingen zodat we glastuinbouwers kunnen informeren over het potentieel van de onderzochte hernieuwbare energiebronnen.

Project info:

Project type: Interreg North-West Europe
Startdatun: 13/12/2023
Einddatum: 12/12/2027
Website: https://www.nweurope.eu/

Marga Vintges 
Martin van der Hout 

Doelstelling

Met dit project willen we een duurzame toekomst creëren voor glastuinbouwers. Door over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen vergroten serristen hun veerkracht tegen geopolitieke schokken, zoals de oorlog in Oekraïne, die een invloed hebben op de energievoorziening en -prijzen. Dankzij deze transitie worden niet alleen individuele glastuinbouwers efficiënter en duurzamer, we leveren ook een belangrijke bijdrage aan bredere milieudoelstellingen, voedselzekerheid en concurrentiepositie op de wereldmarkt van duurzame landbouwproducten.

Budget

Totale projectbudget: €3 783 112,06
Financiële steun van Interreg NWE: €2 269 867,22

Partners

Inagro (BE), Innovation Support Centre for Agricultural and Rural Development (BE), FarmTech Society (BE), Vegepolys Valley (FR), Interprofessional Technical Centre for Fruit and Vegetables (FR), Astredhor (FR), IFSB, onstruction Sector Training Institute (LU), Greenport West-Holland (NL), The Hague University of Applied Sciences (NL), Heat Grid Westland (NL).

 

Financiers

gemeente Westland

 

EFRO – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest