Vacature
Programmasecretaris
Mark van der Knaap

Mark van der Knaap

Directeur

Sinds 2004 vormt Mark van der Knaap samen met zijn broer Iwan van der Knaap en Marco van Herk de directie van Anthura.

Mark:
“Mijn roots bij Anthura gaan terug tot in mijn vroege jeugd. Mijn vader, Nic van der Knaap startte al in de begin jaren ’70 met de veredeling van Anthurium. 
Mijn affiniteit met de tuinbouwsector is sindsdien alleen maar gegroeid. Een tuinbouwstudie in Wageningen lag voor de hand, maar ik heb een studie aan de TU in Delft wel degelijk overwogen. Om het vak in praktijk te leren, startte ik na mijn studie in Wageningen als bedrijfsleider in het familiebedrijf. In de daarop volgende jaren ben ik binnen Anthura doorgegroeid tot directielid.”

Hoogleraar Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen) wordt door de Groene Top 100 van Trouw gezien als een van de meest invloedrijke Nederlanders op het terrein van duurzaamheid. Met hart en ziel zet hij duurzaam ondernemen om in innovatieve en gedurfde projecten, om zo burgers, bedrijven en (academische) collega’s te betrekken bij een van de centrale vraagstukken van deze tijd.

In de afgelopen drie jaar is onderzoek gedaan door Jan Jonker met verschillende groepen mensen naar nieuwe business modellen (NBMs). De kern van een NBM is om samen waarde te organiseren en opbrengsten te delen. NBMs bieden een manier van organiseren waarin het niet alleen gaat om geld, maar ook om andere waarden. Een business model dat het mogelijk maakt wederzijds waarde te delen.

Jonker is auteur van o.a. het boek “Werken aan de WEconomy” (2013) en “Nieuwe Business Modellen” dat is genomineerd tot managementboek van het jaar 2015

prof. dr. Jan Jonker

prof. dr. Jan Jonker

Jolanda Heistek

Jolanda Heistek

Programmamanager Jolanda Heistek

Sinds enkele maanden is Jolanda Heistek de programmamanager van Greenport West-Holland. Ze heeft veel ervaring in het tuinbouwcluster en de agro- en foodsector. Als onderzoeker en salesmanager was zij werkzaam bij de kennisinstellingen TNO en daarna WageningenUR. Vervolgens was ze innovatie- en kennismakelaar bij CropEye, Kwartiermaker bij het Innovatieplatform Biobased&Agribusiness en innovatiemanager bij PlantValue.

Vanuit HeistekResult verbindt zij ketens met verdienmodellen. Samen met onderwijs, onderzoeksinstellingen, ondernemers en (regionale) overheden bouwt ze aan duurzame netwerken om zo samen innovatieve business cases te ontwikkelen.

Dagvoorzitter Ruben Maes

Ruben Maes is gespecialiseerd in strategisch communicatieadvies. Daarnaast is hij een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider van debatten en expertmeetings. Hij leidt gesprekken, symposia en meerdaagse conferenties in binnen- en buitenland. De onderwerpen van de bijeenkomsten lopen sterk uiteen maar  hebben altijd een koppeling met het publieke domein. Rubens stijl kenmerkt zich door een combinatie van journalistieke scherpte en gevoel voor de sfeer van een bijeenkomst.

Ruben wordt betrokken bij opdrachten waarbij publieke of private organisaties moeten communiceren met politici, stakeholders en media. Daarnaast gebruikt Ruben zijn ervaringen voor het geven van mediatrainingen en het trainen van mensen die zelf bijeenkomsten willen gaan leiden. Na zijn studie politicologie werkte Ruben bij een onderzoeksbureau gericht op strategische advisering bij campagnes. Tevens werkte hij freelance voor BNR Nieuwsradio en was hij redacteur van PM Den Haag. In 2003 richtte Ruben zijn eigen bureau op onder de naam &MAES.

Ruben Maes

Ruben Maes

Albert Abee

Albert Abee

Drs. Albert Abee, wethouder Greenport, economie en financiën van de gemeente Lansingerland

Om de koppositie van het Greenportcluster te verstevigen is samenwerking tussen bedrijven, overheden, ondernemers, onderzoek- en onderwijsinstellingen van cruciaal belang.

Duurzaamheid en innovatie is de sleutel tot succes voor de Greenport.

JanWillem Breukink

werkt al langer dan 30 jaar in de zaadindustrie. Hij begon zijn carrière in 1978 bij het zaadbedrijf Royal Sluis en vervulde diverse posities binnen het voormalige moederconcern Royal Sluis en INCOTEC. Hij was de leidende factor bij de ontwikkeling van INCOTEC van een klein onderdeel binnen Royal Sluis naar een volwassen, onafhankelijk en markt leidend bedrijf op de wereldmarkt van de zaadindustrie, met vestigingen in Nederland, Zweden, Frankrijk, Italië, Verenigde Staten, Brazilië, Japan, India, Australië, China, Zuid Afrika en Argentinië met meer dan 450 werknemers.

Sinds 1987 is hij lid van de “Seed Treatment and Environment Committee” van de ISF, waarvan hij 10 jaar lang de voorzitter was.

Hij is voorzitter van de “Seed Treatment and Technology Working Group” binnen ESA. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van Seed Valley  en lid van de Agriboard om de zaadindustrie en land- en tuinbouw in Noord-Holland te promoten.

In 2011 werd hij door de toenmalige Minister van Economische Zaken gevraagd om deel te nemen aan het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Dit team doet voorstellen hoe de zakenwereld, onderzoeksinstituten en de overheid kunnen bijdragen tot een verbetering van de land- en tuinbouwsector alsmede de zaadsector op het gebied van internationaal ondernemerschap, kennisontwikkeling en onderzoek.

Jan Willem Breukink

Jan Willem Breukink

Member of the Board of Advisors INCOTEC Group BV

Martin van Gogh

Martin van Gogh

Martin van Gogh

Martin van Gogh, geboren op 27 mei 1957 te Schiedam, is ruim 20 jaar directeur van Hoogendoorn Automatisering. Hoogendoorn (20 miljoen omzet, 110 medewerkers) levert automatiseringsoplossingen voor tuinbouw- en industrie en is een zelfstandige onderneming van het beursgenoteerde Batenburg Techniek N.V.

Met zijn ruime ervaring in het bedrijfsleven, coachende manier van leidinggeven en stevige besluitvaardigheid, levert Martin een belangrijke bijdrage aan het succes van Hoogendoorn. Daarbij vormen zijn studies Elektrotechniek en MBA (Erasmus Rotterdam) en zijn achtergrond als NOBCO executive coach een sterke basis in zijn dagelijkse werk. Met de combinatie van doorvragen, luisteren en motiveren stimuleert Martin zijn medewerkers het beste uit zichzelf te halen en uiteindelijk samen succesvol te zijn.

Maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit zijn lidmaatschap van de Economische Adviesraad Vlaardingen, zijn bestuursfunctie bij de lokale voetbalvereniging Zwaluwen en zijn werk als Buurtbemiddelaar bij de Gemeente Schiedam.

 

Lees ook het persbericht ‘Nederlandse tuinbouw moet snel werken aan niches en cross-overs’ dd. 1 mei jl. >>

Albert Haasnoot

Albert Haasnoot is sinds 1994 werkzaam bij FloraHolland. Eerst als Manager Commercie veilen en manager Bemiddelingsbureau, nu als manager Corporate Affairs FloraHolland.

In zijn huidige functie is Haasnoot ook programmamanager van De Groene Agenda. De Groene Agenda is een onderdeel van het innovatieprogramma Gezondheid en Welbevinden van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Groene Agenda

Het Programma de Groene agenda staat voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving en gaat  in 2015 van start.  Begin  december 2014 kregen FloraHolland en iVerde groen licht van de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen  om met het aangevraagde budget de verdere uitwerking van het programma en de vier benoemde projecten te beginnen. De projecten zijn ‘Van Groen naar Gezond’, ‘Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten’, ‘Groen voor Grijs’ en ‘Groene gezonde ziekenhuizen’.

Met deze projecten worden innovatieve, en in de praktijk goed hanteerbare groenconcepten ontwikkeld.  De focus ligt op groen in en om de bebouwde omgeving met als uitgangspunt de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden.

Van kennis naar praktijk

De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en  toenemende verstedelijking.  Daarnaast zal de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving meer en meer negatieve effecten hebben op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Groen draagt er aan bij om dit soort problemen op te lossen.  De positieve effecten van groen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. Dankzij het Programma de Groene agenda kan deze kennis nu worden omgezet naar kunde en verdienmodellen. iVerde en FloraHolland gaan daarom naast kennisontwikkeling het accent leggen op de transitie van kennis naar praktijk.

 

Samenwerking maakt sterk

FloraHolland en iVerde hebben in september 2014 een convenant gesloten. Zij maken zich samen sterk voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving. iVerde is een platform waarin Anthos, Branchevereniging VHG en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten participeren en richt zich op het vergroten van de maatschappelijke bewustwording en waardering van groen in binnen- en buiten.

Albert Haasnoot

Albert Haasnoot

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest