Jaarplan 2024
Kennis en Innovatie

TRACK

Greenport West-Holland is de komende jaren verantwoordelijk voor onder meer de communicatie en de kennisuitwisseling binnen het Europese project TRACK. De Greenport werkt hierbij samen met regionale clusters uit Spanje, Italië, Frankrijk en Roemeniëaan de ondersteuning van MKB-bedrijven in de agrifood bij het ontwikkelen van nieuwe businesskansen, gebruikmakend van big data. Vrijdag 26 oktober was de kickoff van TRACK in Brussel.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster.

Binnen TRACK werkt de Greenport samen met partners uit Spanje (Technological Corporation of Andalusia), Frankrijk (VEGEPOLYS), Roemenië (AgroTransilvania Cluster) en Italië (Emilia-Romagna Regional Agrifood Clust-ER). Het project wordt gecoördineerd door VEGEPOLYS en gefinancierd door het COSME-programma van de Europese Unie. TRACK heeft een looptijd van twee jaar.

Doel van TRACK is de samenwerking tussen de Europese regio’s te bevorderen voor de toepassing van big data en de verbetering van de traceerbaarheid van de agrofood, vooral in teelttoepassingen. Daarvoor wordt binnen TRACK een ​​interregionaal ecosysteem gecreëerd dat innovatieve oplossingen voor de agrovoedingsketen stimuleert. Dit moet leiden tot een betere samenwerking tussen de IT-sector en de agrarische sector en tot de ontwikkeling van agribusiness 4.0, ofwel Smart Agrifood.

De Greenport zal de komende twee jaar verantwoordelijk zijn voor de communicatie en kennisuitwisseling binnen TRACK . Daarnaast wordt er samen met de andere partners gewerkt aan ondersteuning van MKB-bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe business kansen, gebruikmakend van big data in de agrifood. 

Downloads en links

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest