Jaarplan 2024

Met de ondertekening van een warmtetransport overeenkomst zetten Aardwarmte Vogelaer (Vogelaer) en Warmte netwerk Westland (WnW) een volgende stap naar een regiodekkend warmtenet. Hiermee wordt Vogelaer onderdeel van het Westlandse warmtenet, zodat uitwisseling van warmte kan plaatsvinden. Het warmtenetwerk van Vogelaer is onderdeel van een bestaand geothermieproject voor en door glastuinbouwondernemers.

WnW realiseert de aansluiting. Deze aansluiting zorgt ervoor dat Vogelaer bij een tekort aan warmte in de gelegenheid blijft om warmte te leveren aan haar afnemers, door het afnemen van warmte van andere warmtebronnen via WnW. Bij een overschot aan warmte kan Vogelaer de warmte leveren via het warmtenet van WnW.
WnW heeft als doel een breed toegankelijk Westland dekkende warmte-infrastructuur te realiseren. Een koppeling met het bestaande geothermieproject Vogelaer past daarom perfect binnen de missie van WnW om 500 MW warmte door de regio Westland te transporteren.

Een regiodekkend warmtesysteem

De ambitie van WnW is het realiseren van één groot warmtesysteem in het Westland, om zo de warmtetransitie voor de glastuinbouw, bedrijventerreinen en de gebouwde omgeving te faciliteren. De aardwarmteprojecten Maasdijk en Polanen, en nu dus ook de aansluiting van Vogelaer op het warmtenet, zorgen ervoor dat we dit met elkaar uit kunnen laten komen.
“Met onze partners creëren we een warmtesysteem dat regionale warmtebronnen en afnemers met elkaar verbindt, waardoor de leveringszekerheid stijgt en warmtehandel kan plaatsvinden. Ik ben dan ook opgetogen over de samenwerking met Vogelaer, want met elke koppeling maken we het warmtesysteem Westland robuuster en succesvoller”, aldus Evelien Brederode, business ontwikkelaar bij WnW.

Intentie

Met de warmtetransport overeenkomst wordt Vogelaer aangesloten op het warmtenet en wordt een aantal glastuinbouwklanten van Vogelaer beleverd via het netwerk van WnW. Vogelaer investeert in een tweede doublet (start boring september 2023) en het uitbreiden van haar eigen bestaande net.Pin It on Pinterest