Jaarplan 2024

Van 12 tot en met 25 oktober is Dutch Agri Food Week (DAFW). InHolland, partner van Greenport West-Holland, organiseert tijdens de DAFW twee symposia, een kenniscafé, een masterclass en de kick-off van Food Innovation Community Amsterdam (FICA).

Feike van der Leij, docent en regiomakelaar voor het Centre of Expertise Food: “De activiteiten van Inholland passen perfect bij de filosofie van de week. We leggen de wetenschappelijke stand van zaken uit, en hoe we die als hogeschool vertalen naar innovatieve, bruikbare toepassingen voor bedrijven.” Dat is interessant voor professionals, studenten én leken, zegt Van der Leij. “Het onderwerp voeding leeft erg bij mensen. Symposia zijn een goed middel om de stand van zaken van deze complexe onderwerpen uit te leggen.”

3D-printing van voedsel

Het symposium Discover Dimensions in Food bij Inholland Delft op 12 oktober gaat in op 3D-printing van voedsel. Hans Dagevos, sociaal-wetenschapper en Inholland-lector Sociale innovaties in het groene domein, verzorgt de inleiding. Vier ‘hands-on’ workshops beschrijven de huidige mogelijkheden en beperkingen van 3D-printing. “De belofte is groot, maar de grote spelers in de voedingsmiddelentechnologie wachten nog op een doorbraak”, zegt Van der Leij.

Meer info

Aanmelden

Verleden, heden en toekomst

Tijdens het Amsterdamse symposium Back to the FOODure op 14 oktober worden verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden. Wat aten we vroeger? Voor er landbouw bestond, aten we paleo-voeding kunt noemen. Hoogleraren Fred Brouns (Maastricht University) en Frits Muskiet (RU Groningen) gaan in op de vraag of paleo-voeding hét dieet van de toekomst is. Vanuit het Voedingscentrum wordt het heden belicht. Nelleke Kreike, lector Green Biotechnology bij Inholland, schetst de toekomst van de plantenveredeling. Beide symposia worden georganiseerd en inhoudelijk ingevuld door Inholland-studenten.

Meer info

Aanmelden

Lancering FICA in Amsterdam

Van der Leij kijkt erg uit naar de kick-off van Food Innovation Community Amsterdam (FICA), op 14 oktober. Inholland neemt deel aan dit samenwerkingsverband, waarin werkveld en onderwijs samenwerken als partners. “FICA is een kenniswerkplaats waarbij het eigenaarschap en de energie vooral bij de deelnemende bedrijven ligt. Samen met onze studenten zeen die compleet nieuwe concepten neer. De studenten denken bijvoorbeeld mee over de vraag hoe je totaalconcepten voor retailers afstemt op buitenlandse lokale markten. De creativiteit van studenten heeft meerwaarde voor bedrijven, al was het maar omdat studenten medewerkers kunnen inspireren om ook out of the box te denken.”

Meer info

Perspectieven op duurzaamheid

Gerry Kouwenhoven is programmamanager Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences. Zij is verantwoordelijk voor de Masterclass Voeding & Duurzaamheid op 12 oktober in de Markthal te Rotterdam. “We benaderen het onderwerp vanuit de invalshoeken onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven en overheid”, vertelt ze. “Moderator is Olaf van Kooten, lector Duurzame verbindingen in de Greenport, die zich intensief bezighoudt met het thema. Maren Schoormans, werkzaam bij Koppert Biological Systems en Priva, bespreekt de rol van techniek voor duurzamere voedselsystemen en lector Hans Dagevos bekijkt het onderwerp door de bril van consumenten.” Daarnaast zijn er pitches van ondernemers, een alumnus van de opleiding Food Commerce & Technology, en een vertegenwoordiger van de overheid.

Meer info

Twee extra gezonde jaren

Op vrijdag 14 oktober draait het tijdens een Kenniscafé in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam om de ambitie van het Amsterdam Economic Board dat inwoners van de metropoolregio in 2025 twee extra gezonde levensjaren hebben. Kouwenhoven: “Onze boodschap tijdens het kenniscafé is dat gezond eten daarbij een belangrijke rol speelt. We benaderden bedrijven die daar invloed op hebben. Een voorbeeld: Producenten van streekproducten kunnen duurzame producten leveren aan zorginstellingen. Wij zorgen tijdens het kenniscafé ervoor dat deze partijen elkaar ontmoeten. Ook zal Miek Jong van het Louis Bolk Instituut in haar presentatie voeding als medicijn benaderen. Studenten van Inholland en het Wellantcollege delen hun visie op gezonde voeding.”

Meer info

 Pin It on Pinterest